@@include('build/svg-sprite.svg')

Informacje z wybranej kategorii

Urząd Pocztowy Katowice 1 pozostaje otwarty dla Klientów

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Sebastiana Mikosza, Poczta Polska, pomimo trudnej sytuacji finansowej, nie ogranicza sieci własnych placówek pocztowych. Urząd Pocztowy Katowice 1, najbardziej rozpoznawalny obiekt Spółki w granicach stolicy Górnego Śląska, pozostaje czynny dla Klientów. ...

Oświadczenie

Informacja o zmianach w Zarządzie Poczty Polskiej

25 marca br., w ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i czterech Wiceprezesów Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji, Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o: powołaniu Pana Sebastiana Mikosza na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji; powołaniu Pana Dariusza Śpiewaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty...

Oświadczenie

Zmiany w Zarządzie Poczty Polskiej

15 lutego 2024 r. decyzją Rady Nadzorczej Poczty Polskiej odwołano z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wiceprezes Maciej Biernat. ...

Oświadczenie

Komunikat Pracowników Poczty Polskiej

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej publikacje, w których selektywnie przywoływane są fragmenty wewnętrznych aktów i regulacji wprowadzanych w Poczcie Polskiej, podkreślamy, że: - Zarząd Spółki podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz utrzymania płynności finansowej, pomimo nieotrzymania należnej rekompensaty jeszcze...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Poczta Polska wyraża stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w mediach, wypowiedziach specjalistów i organizacji stwierdzeń o braku gotowości Poczty Polskiej do świadczenia usługi doręczeń elektronicznych, ponieważ od początku października 2021 roku Poczta Polska uruchomiła produkcyjnie stosowne narzędzie i od tego czasu niezmiennie świadczy usługę doręczeń elektronicznych...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę odbywają się w Poczcie Polskiej do 10. dnia każdego miesiąca. Proces ten jest realizowany terminowo. Jeszcze dzisiaj na konta pracowników trafią pensje za grudzień. ...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Poczta Polska, wbrew pojawiającej się w przestrzeni medialnej dezinformacji, jest w pełni przygotowana do pełnoskalowego świadczenia usługi doręczeń elektronicznych. Narzędzie do świadczenia tej usługi udostępniono Klientom w październiku 2021 roku. ...

Oświadczenie

Oświadczenie

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji, dotyczących kondycji Poczty Polskiej, perspektyw jej funkcjonowania oraz trwających rozmów ze stroną społeczną, przedstawiamy stan faktyczny: Nie jest prawdą, jakoby Zarząd Poczty Polskiej odmówił podwyżki wynagrodzeń pracowniczych. ...

Oświadczenie

Oświadczenie

W Poczcie Polskiej funkcjonuje aktualnie 91 związkowych organizacji zakładowych. W świetle obowiązującego prawa, każda z nich może wystąpić z żądaniami na tle płacowym. Związki zawodowe w Poczcie Polskiej często korzystają z takiej drogi perswazji swojego stanowiska. ...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej spekulacji, Poczta Polska informuje, że w 2021 r. zutylizowała makulaturę, na którą składały się niewykorzystane pakiety wyborcze, mające służyć wyborom prezydenckim w 2020 r. Zarówno proces transportu, jak i niszczenia, odbywał się zgodnie z obowiązującymi regulacjami. ...

Oświadczenie

Oświadczenie

W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących dobrej sytuacji ekonomicznej Poczty Polskiej S.A., Spółka wyraża zdumienie zarówno krytyką tego faktu wyrażoną w gazecie „Rzeczpospolita”, jak i powoływaniem się na informacje od anonimowego „eksperta” mylącego podstawowe pojęcia ekonomiczne. ...

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w związku ze skargą Klienta na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie, Poczta Polska informuje, że nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki. ...

Oświadczenie