@@include('build/svg-sprite.svg')
Oświadczenie

Komunikat Pracowników Poczty Polskiej

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej publikacje, w których selektywnie przywoływane są fragmenty wewnętrznych aktów i regulacji wprowadzanych w Poczcie Polskiej, podkreślamy, że:

- Zarząd Spółki podejmuje szereg działań zmierzających do zapewnienia ciągłości operacyjnej oraz utrzymania płynności finansowej, pomimo nieotrzymania należnej rekompensaty jeszcze za lata 2021-22 i wymagających okoliczności zewnętrznych, takich jak wzrost płacy minimalnej czy kosztów działalności;

- pomimo braku wypłaty ww. środków, konsekwentnie realizujemy naszą misję i świadczymy usługi, do których realizacji obligują nas przepisy prawa;

- w Poczcie Polskiej funkcjonuje już specjalny zespół naprawczy, który we współpracy z ekspertami zewnętrznymi finalizuje pakiet korekt zarządczych. Celem programu modernizacyjnego będzie nie tylko trwałe ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej, ale również optymalizacja działania struktur oraz dostosowanie mechanizmów występujących w Firmie do realiów rynkowych.

Artykuły prasowe, które przywołują niezautoryzowane dane finansowe, fragmentarycznie cytują wewnętrzne akty obowiązujące w Spółce, ale również ujawniają zapisy umów z kontrahentami objęte tajemnicą handlową, wyrządzają Poczcie Polskiej i Pracownikom w niej zatrudnionym gigantyczne szkody wizerunkowe i organizacyjne. Upublicznianie tego typu danych degraduje wiarygodność jednej z najważniejszych rodzimych firm w oczach Partnerów Biznesowych i Klientów. Materiały prasowe w sposób znaczący utrudniają prowadzenie działalności i zarabianie tak potrzebnych pieniędzy. Zapewniamy również, że podejmiemy stosowne kroki prawne wobec osób, które prowadzą w przestrzeni medialnej kampanię dyskredytacji.

Apelujemy jednocześnie do dziennikarzy, którym bliskie jest pojęcie etyki zawodowej, o niepowielanie niesprawdzonych danych o sensacyjnie brzmiącym charakterze. Konsekwencja nieodpowiedzialnej nagonki na Pocztę spada finalnie na wszystkich 63 tys. polskich Pocztowców.