Oświadczenie

Oświadczenie

W nawiązaniu do publikacji onet.pl: "Na otarcie łez". Jak ludzie Mariusza Błaszczaka przejęli Pocztę Polską, Spółka oświadcza, że w jej opinii publikacja jest niezgodna z prawem prasowym i etyką zawodową dziennikarza, ponieważ nie przedstawia obiektywnie i bezstronnie prezentowanego zagadnienia oraz nie pozwala czytelnikom na poznanie stanowiska drugiej strony. Autorzy publikacji nie zachowali szczególnej staranności i rzetelności przy wykorzystaniu materiałów prasowych, pomijając obszerne wyjaśnienia udzielone przez Spółkę, w tym informacji na temat kwalifikacji opisanych osób. Celowo w artykule zostały pominięte także informacje dotyczące pełnionych społecznie funkcji, bez pobierania wynagrodzenia, natomiast podane w artykule kwoty zarobków na stanowiskach kierowniczych w Poczcie nie są zgodne z prawdą. Nie jest również prawdą, iż Spółka nie może tworzyć nowych stanowisk pracy, a sugerowanie, iż pracodawca łamie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie ma potwierdzenia w faktach. Podkreślić należy, że Poczta, chociaż jest spółką w 100% należącą do Skarbu Państwa, działa na bardzo konkurencyjnym rynku, przy zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, ma więc nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek, aby dostosowywać swoje struktury i zatrudnienie do aktualnych potrzeb biznesowych oraz prawnych, a także zatrudniać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Biorąc pod uwagę, iż publikacja przedstawia informacje wcześniej już szeroko opisywane przez inne media, a pomija obszerne wyjaśnienia udzielone przez Spółkę, należy podkreślić, że w opinii Poczty Polskiej wyłącznym celem artykułu jest działanie na szkodę Spółki i Fundacji Pocztowy Dar oraz podważanie ich wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów, a także szeroko rozumianej opinii publicznej.