Oświadczenie

Oświadczenie

Poczta Polska S.A. oświadcza iż, nie komentuje dzisiejszego wyroku WSA do czasu otrzymania pisemnego uzasadnienia, które zgodnie z przepisami ma zostać doręczone w terminie 30 dni. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem nieprawomocnego jeszcze wyroku Spółka podejmie stosowne kroki, nie wykluczając wniesienia środka odwoławczego.