Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z opublikowanym na Twitterze w dniu 23 czerwca 2020 r. przez posła Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego wpisu dot. zawiadomienia z dnia 15 maja 2020 r. znak pisma BPRM.4820.2.3.2020(3), Poczta Polska uprzejmie informuje, iż treść wpisu jest niezgodna ze stanem faktycznym i wprowadza w błąd opinię publiczną.

Przedstawione zawiadomienie dotyczy postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezesa Rady Ministrów, wydanej 16 kwietnia 2020 r. znak BPRM.4820.2.3.2020, na podstawie której Poczta Polska prowadziła przygotowania do obsługi wyborów, a nie – jak wskazał poseł Kierwiński – stwierdzenia jej nieważności

Skutki prawne oraz przesłanki wygaśnięcia są inne, niż unieważnienia.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, w przeciwieństwie do stwierdzenia jej nieważności, nie powoduje zniesienia skutków prawnych zaistniałych w czasie jej obowiązywania. Stwierdzenie wygaśnięcia dotyczy decyzji zgodnych z prawem, które stały się bezprzedmiotowe. Co za tym idzie, czynności podjęte przez Pocztę Polską przed 10 maja 2020 r. zgodnie z decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r., zostały wykonane w granicach i na podstawie prawa.