Oświadczenie

Oświadczenie

W nawiązaniu do publikacji prasowych dot. worków zakupionych w ramach procesu przygotowań do obsługi wyborów korespondencyjnych w 2020 r., Poczta Polska S.A. uprzejmie wyjaśnia, że:
 
1. Nie jest prawdą, że Poczta Polska "przepłaciła" za worki, które w tej jakości "można było kupić taniej". Każdy zakup, jaki realizowany jest przez Spółkę, poprzedzony jest gruntownym badaniem rynku, a towarzyszy temu sprawdzanie próbek oferowanych towarów pod kątem m.in. ich jakości i użyteczności. Cena jest zatem ważnym, ale nie jedynym kryterium zakupowym. 
Tak też postąpiono w przypadku przygotowań do obsługi wyborów, w których analizowano różne warianty użycia materiałów i produktów. Spółka potwierdza, że zakupiła worki na potrzeby obsługi wyborów korespondencyjnych, ale kierowała się przy ich wyborze także ewentualną możliwością ich wykorzystania w dłuższej perspektywie w Poczcie Polskiej np. w obsłudze przesyłek i ładunków pocztowych, gdzie worki są wykorzystywane na co dzień, gdyby rzecz jasna zaszła taka konieczność.
 
2. Żaden z dostępnych na rynku produktów, nie spełniał wymagań określonych przez Pocztę Polską, a niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa transportu w ramach procesów logistycznych Spółki. W trakcie przeprowadzonych prób na dostępnych w sprzedaży workach, dochodziło do przerwania ich struktury lub też nie dało się ich w sposób szybki i łatwy zabezpieczyć w procesie transportu.  
 
- Nie możemy pozwolić sobie w Poczcie Polskiej, jako spółce Skarbu Państwa, która skrupulatnie rozlicza każdą złotówkę w ramach obowiązującego prawa i podlega licznym kontrolom, by kupować towary niskiej jakości. Nieuprawnione jest porównywanie zakupionych przez Pocztę worków z innymi podobnymi wyrobami stosując jedynie kryterium ceny. Pamiętajmy, że transport różnego typu przesyłek pocztowych ma określone, specyficzne wymagania i podlega innym standardom, niż w instytucjach, do których bezzasadnie porównywana jest Poczta Polska - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Spółki.
 
3. Poczta Polska podkreśla, że w procesie zakupu worków Spółce zależało na pozyskaniu wysokiej jakości produktu, który będzie zaprojektowany i wykonany z bardzo trwałego materiału stosowanego m.in. w sektorze wojskowym, aby zapewnić bezpieczeństwo transportu przesyłek. Istotne były także: wzmocnione szwy zabezpieczające przed rozerwaniem oraz specjalny ściągacz pozwalający zabezpieczyć przesyłki.  Nie bez znaczenia były także względy estetyczne, tak aby worek nie uchybiał powadze procesu wyborczego, w trakcie którego miał zostać wykorzystany.
 
Jak w każdym zleceniu istotne przy wyborze wykonawcy były także możliwości produkcyjne, dostępność odpowiednich materiałów oraz doświadczenie producenta, dające gwarancję dostarczenia odpowiedniego produktu o wysokiej jakości. Poczta Polska wystąpiła z zapytaniem do kilku firm, ale tylko jedna spełniała kryteria dostarczenia odpowiednich towarów w wyznaczonym czasie.
 
4. Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., Poczta Polska S.A. podjęła szereg niezbędnych działań zmierzających do należytego przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, mając pewność realizacji zamówienia, wedle specjalnych wymagań, w bardzo krótkim czasie.
 
5. Warto także dodać, iż szczególnie w trudnym dla każdego z nas osobiście, ale także dla wielu sektorów gospodarki i dla całego państwa czasie epidemii COVID-19, Poczta Polska uważała i uważa także za celowe nawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorcami, w tym z innymi spółkami Skarbu Państwa, będącymi gwarantem stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.
 
6. Z uwagi na fakt, że Poczta Polska jest zobowiązana do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy handlowej, Spółka nie może ujawnić nazwy producenta, z którym nawiązała współpracę. Poczta pragnie jednak potwierdzić, że worki zostały zakupione w polskiej firmie i uszyte w Polsce, a ich zakup został poprzedzony negocjacjami cenowymi.