Oświadczenie

Oświadczenie

Poczta Polska S.A. niniejszym informuje, iż 19 czerwca br. w siedzibie Spółki miała miejsce kolejna, już 4. w bieżącym roku, kontrola poselska realizowana przez Posłów Koalicji Obywatelskiej tym razem Marcina Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego.

Należy podkreślić, że posłowie prowadząc kontrolę poselską zobowiązani są do działania na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z art. 19. ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, jednak z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Część z informacji, których ujawnienia domagali się posłowie stanowi właśnie tajemnicę prawnie chronioną. Posłowie, choć zostali o tym poinformowani, naciskali na przedstawicieli Spółki nakłaniając ich do ujawnienia danych, które nasza Spółka jest zobowiązana chronić, na podstawie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji. 

Poczta Polska S.A. pragnie poinformować opinię publiczną, iż Posłowie na Sejm – w opinii Spółki – przekroczyli zakres umocowania wynikający z art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Co więcej, posłowie używali podczas kontroli określeń, które mogły zostać odebrane jako rasistowskie i dyskryminujące w odniesieniu do uczestników spotkania reprezentujących Pocztę Polskę, poprzez użycie słów: „Państwo nie wyszli z buszu”, „to jest Bantustan” (co wprost nawiązuje do rasistowskich zachowań i praktyk stosowanych w RPA w dobie apartheidu) oraz innych zwrotów mających charakter pejoratywny. Jednocześnie deprecjonowana i umniejszana była rola kobiet wyznaczonych do udziału w spotkaniu z Parlamentarzystami poprzez próbę uciszania i odebrania im głosu, co - gdyby zaistniało w przestrzeni publicznej - mogłoby zostać uznane za element dyskryminacyjny.

Poczta Polska informuje, że bliskie są jej wartości wynikające wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  takie jak równość i zakaz dyskryminowania ze względu na płeć lub przekonania. W związku z powyższym wyrażamy głęboki sprzeciw wobec traktowania Poczty Polskiej będącej różnorodną wspólnotą ludzi tworzoną przez 80 000 pocztowców jako obiektu ataku i doraźnej gry politycznej.

W związku z zaistniałą sytuacją Poczta Polska rozważa skierowanie skargi do Pani Marszałek Elżbiety Witek na powyższe zachowania Posłów Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego i Roberta Kropiwnickiego.

Jednocześnie Poczta Polska pragnie wyraźnie podkreślić, iż nie ma nic do ukrycia, a wszelkie niezbędne informacje przekazywała i przekazuje na bieżąco właścicielowi, którym jest Skarb Państwa.