Szczegóły pliku

ppłk Jan Kowalewski - uroczyste wprowadzenie znaczka pocztowego