@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska otrzyma setki milionów złotych rekompensaty
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska otrzyma setki milionów złotych rekompensaty

Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało z Pocztą Polską umowę dotyczącą wypłaty rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej w latach 2021-2022. Kwota płatności na poczet finansowania tzw. kosztu netto wynosi łącznie 749 142 852,02 zł.

Usługa powszechna to wszelkie ustawowe obowiązki nałożone na Operatora Wyznaczonego związane np. z utrzymywaniem sieci placówek niezależnie od ich rentowności. Proces związany z otrzymaniem przez Pocztę Polską rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej trwał od grudnia 2022 roku. Wstępna płatność zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, z czego:

  • za 2021 r. – w wysokości określonej przez Prezesa UKE kwoty poniesionej przez Pocztę Polską straty na kwotę 191 985 830,84 zł,
  • za 2022 r. – w wysokości określonej przez Prezesa UKE kwoty poniesionego przez Pocztę Polską kosztu netto na kwotę 557 157 021,18 zł.

Kwota rekompensaty nie stanowi jednak trwałego remedium na problemy finansowe Spółki. Rekompensata pokrywa jedynie już poniesione koszty, nie przekładając się na trwałą poprawę sytuacji Firmy.

Obecna sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest bardzo trudna. Ubiegły rok został zakończony z historyczną stratą wynoszącą blisko 750 mln zł. Warunkiem dalszego funkcjonowania na rynku Poczty Polskiej jest kompleksowa transformacja. Kluczowym jej elementem jest transformacja cyfrowa. Celem obecnie wypracowanego planu transformacji będzie nie tylko trwałe ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej, lecz także optymalizacja działania struktur oraz dostosowanie mechanizmów występujących w Firmie do realiów rynkowych.

Wypłaty różnego rodzaju rekompensat za świadczenie nierentownych usług powszechnych są szeroko stosowane w innych krajach unijnych (m.in. w Austrii, Belgii czy we Francji), jednak wymagają uprzedniej zgody Komisji Europejskiej.