@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska zapewni bezpieczeństwo pasażerów na lotnisku Poznań-Ławica
Usługi i produkty

Poczta Polska zapewni bezpieczeństwo pasażerów na lotnisku Poznań-Ławica

Centrum Poczta Polska Ochrona (CPPO) wygrało przetarg na ochronę Międzynarodowego Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu. Jest to jedna z największych umów w historii Poczty Polskiej w zakresie usług kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu realizowana na rzecz portów lotniczych. W ramach kontraktu Poczta Polska będzie odpowiedzialna za odprawę pasażerów i bagażu na lotnisku Ławica.

Port Lotniczy Ławica obsługuje każdego roku ok. 2 780 000 pasażerów. Żeby zapewnić im bezpieczeństwo, nie można dopuścić do transportu lotniczego osób, przedmiotów, urządzeń i materiałów zagrażających mieniu i życiu lub umożliwiających popełnienie aktu terroru. Za realizację tego procesu będą odpowiadać właśnie pracownicy Centrum Poczta Polska Ochrona, którzy skontrolują pasażerów, bagaże oraz ładunki Cargo.

Obszar bezpieczeństwa portów lotniczych, oprócz cash processingu i  logistyki gotówki  jest jednym z istotnych części przychodów Centrum Poczta Polska Ochrona. Myślę, że sytuacja jaką mieliśmy na przełomie lutego i marca 2022 r. (konflikt zbrojny na Ukrainie) pokazała, że w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych rola Poczty Polskiej, jak również i samego CPPO ma ogromne znaczenie. Ciągłość działania, siła drzemiąca w pracownikach i nasz potencjał został ukazany całemu rynkowi finansowemu. Dzięki podjętym wtedy działaniom pozyskaliśmy możliwość zaprezentowania szerokiego spectrum umiejętności potencjalnym Klientom - podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

O wyborze Poczty zadecydowały z jednej strony kwalifikacje pracowników, a z drugiej standardy zatrudnienia. Osoby dedykowane do obsługi lotniska posiadają dodatkowo uprawnienia Operatora Kontroli Bezpieczeństwa nadawane decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdanym egzaminie poprzedzonym dwutygodniowym szkoleniem. Dodatkowo każdy z nich przechodzi szkolenie z rozpoznawania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, których transport jest zabroniony. 

Centrum Poczta Polska Ochrona zatrudnia blisko 3150 pracowników, posiada 36 Centrów Obsługi Gotówki, a także dysponuje flotą ponad 400 specjalistycznych pojazdów. Jednostka prowadzi również szkolenia z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.