@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska wspólnie z klientami przekazała potrzebującym dary o wartości prawie 6 mln zł
CSR

Poczta Polska wspólnie z klientami przekazała potrzebującym dary o wartości prawie 6 mln zł

Od listopada do końca grudnia 2023 roku, dzięki zaangażowaniu oraz hojności zarówno klientów, jak i pracowników, udało się ustanowić nowy rekord akcji charytatywnych organizowanych corocznie przez Pocztę Polską. Łącznie, w niemal 70 zbiórkach darów, zgromadzono i przekazano potrzebującym artykuły o łącznej wartości prawie 6 milionów złotych. To aż o 76 proc. więcej niż w 2022 roku.

Wszyscy klienci Poczty Polskiej mieli możliwość umieszczenia, wcześniej zakupionych w sieci Poczty Polskiej,  przedmiotów w specjalnych koszach udostępnionych w placówkach na terenie całego kraju. Wśród przekazywanych darów znalazły się m.in. książki, gry, zabawki, artykuły piśmiennicze, galanteria oraz słodycze.

Zebrane dary trafiły głównie do podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych,  rodzinnych domów dziecka, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów opieki społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych, a także do pacjentów na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych, transplantologicznych czy rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Działania charytatywne prowadzone były przede wszystkim w okresach świątecznych (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc), a także przy okazji Dnia Dziecka czy rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przedświąteczne zbiórki charytatywne zostały przeprowadzone we współpracy z Fundacją Pocztowy Dar i Fundacjami: Inicjatywa, Happy Kids, Liga Superbohaterów oraz Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”.

W 2023 roku liczba zorganizowanych zbiórek w całej Polsce wzrosła o 43% względem 2022 roku. Co więcej, coraz więcej placówek pocztowych bierze udział w akcjach charytatywnych – w porównaniu do 2022 roku zaangażowanych było dwukrotnie więcej placówek.

Zbiórki w placówkach to jedna z wielu świątecznych akcji pomocowych Poczty Polskiej

Po raz piąty korporacyjna fundacja Spółki wraz z pocztowcami zorganizowała akcję „Pocztowa Gwiazdka”. W ramach tej inicjatywy wsparcie trafiło do pocztowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – osobom, które nie mogą pracować ze względu na bardzo zły stan zdrowia, wychowują chore, często niepełnosprawne dzieci albo zajmują się nimi samotnie po tragicznej śmierci współmałżonka lub opiekuna. Beneficjentów akcji wskazują lokalne jednostki HR. W tym roku dary o wartości ponad 150 tys. trafiły do wielu rodzin. Zakup najpotrzebniejszych przedmiotów został sfinansowany w minionych latach m.in. z 1% przekazanego podatku.

Zgodnie z filozofią akcji każda rodzina, wskazana jako wymagająca wsparcia, musi je otrzymać. Osoby, które wymagają większej pomocy, mogą się o nią ubiegać w ramach programów zdrowotnych Fundacji „Pocztowy Dar” oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Co najmniej kilka razy w roku, Poczta Polska przeprowadza także zbiórki wśród pracowników – na operacje, zabiegi, sprzęt medyczny – dla chorych pocztowców. Zawsze spotykają się one z pozytywnym odzewem.

Poczta Polska i Pocztowa Fundacja pomogły także podopiecznym Szkoły Specjalnej im. Poczty Polskiej w Skawinie. W tym roku ufundowane zostały upominki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz nagrody w organizowanym dla podopiecznych konkursie kolęd.