@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska liderem szkoleń z zakresu e-Doręczeń
Usługi cyfrowe

Poczta Polska liderem szkoleń z zakresu e-Doręczeń

W związku z wyznaczonym nowym terminem obowiązkowego wdrożenia usługi e-Doręczeń przez podmioty publiczne i zawody zaufania, Centrum Szkoleniowe Poczty Polskiej uruchomiło dedykowany cykl szkoleń, cieszący się już teraz ogromnym zainteresowaniem użytkowników. Swoim zakresem obejmują one wiedzę związaną z obsługą elektronicznej korespondencji, z wykorzystaniem środowiska przygotowanego przez Operatora Wyznaczonego przy wykorzystaniu frontu gov.pl.

Poczta Polska jest w pełni przygotowana do pełnoskalowego świadczenia usługi doręczeń elektronicznych. W październiku 2021 roku Spółka uruchomiła produkcyjnie stosowne narzędzie i od tego czasu niezmiennie świadczy usługę doręczeń elektronicznych dla podmiotów z niej korzystających. Obecnie obowiązujący termin wdrożenia e-Doręczeń dla podmiotów publicznych oraz zawodów zaufania to 1 października 2024 r.

Poczta Polska wprowadziła cykl szkoleń dla przedstawicieli instytucji państwowych, dzięki którym wspomniane podmioty mogą zdobyć wiedzę umożliwiającą wdrożenie i wykorzystanie rozwiązań proponowanych w ramach usługi e-Doręczeń. W trakcie warsztatów eksperci z Centrum Szkoleniowego Spółki omawiają i wizualizują proces realizacji e-Doręczeń – od złożenia wniosku o adres do e-Doręczeń (ADE) poprzez aktywację skrzynki i poznanie jej funkcjonalności po nadanie i odbiór przesyłek (rejestrowanych i nierejestrowanych) realizowanych w ramach PUH i PURDE.

To zatem możliwość poszerzenia kompetencji z zakresu Systemu Doręczeń Elektronicznych oraz przesyłania korespondencji w ramach Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) i Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH).

Warsztaty dostępne są w dwóch formach: stacjonarnej lub on-line.

e-Doręczenia – czym są?

e-Doręczenia to cyfrowy odpowiednik papierowego listu poleconego. Dzięki nim obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej.