45% Pocztowców oszczędza na przyszłość w PPK
Pocztowcy

45% Pocztowców oszczędza na przyszłość w PPK

Poczta Polska, jako jedna z największych firm na rynku, znalazła się w gronie podmiotów, które jako pierwsze –  w 2019 roku – przystąpiły do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Aktualnie w PPK oszczędza ok. 45% pracowników firmy.

Pracownicy Poczty Polskiej mogli rozpocząć długoterminowe oszczędzanie, z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60 roku życia, od listopada 2019 roku, czyli w I etapie wdrożenia PPK w Polsce. Kontynuacja działań informacyjnych i wyniki inwestycyjne instytucji finansowej, lokującej oszczędności Pocztowców – Pocztylion Arka PTE, wpłynęły na to, że odsetek oszczędzających systematycznie wzrastał.

W Poczcie Polskiej w PPK oszczędza więcej kobiet niż mężczyzn. Wynika to z faktu, że 57% pracowników firmy to kobiety. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych najchętniej (ponad 85% uczestników PPK w Poczcie Polskiej) oszczędzają pracownicy w wieku 18-54 lata.

Pracownicy Poczty Polskiej – na kolejnych etapach wdrażania PPK w Polsce – zaangażowali się również w sprzedaż Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK Pocztylion obsługiwanym przez siebie klientom firmowym. Prowadząc akwizycję umów PPK Pocztylion, mogli uzyskać dodatkowe środki finansowe (prowizja).

W 2021 roku Poczta Polska została laureatem programu PFR „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”. To wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy zaangażowali się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swoich firmach i uzyskali wysokie wskaźniki partycypacji wśród pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami wybiera instytucję do zarządzania środkami w PPK. Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna automatycznie dostosowuje się do wieku uczestnika. Dla pracownika, udział w PPK jest dobrowolny (może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK i do niego powrócić). Uczestnik PPK może także w dowolnym momencie wypłacić pieniądze zgromadzone na jego rachunku PPK, także przed ukończeniem 60. roku życia.