@@include('build/svg-sprite.svg')
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Poczta Polska zatrudnia żołnierzy WOT i zwiększa umiejętności obronne pracowników.
O Poczcie Polskiej

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Poczta Polska zatrudnia żołnierzy WOT i zwiększa umiejętności obronne pracowników.

27 września obchodzimy Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.  To formacja, której szeregi i idee od początku jej powstania wspiera Poczta Polska. Spółka wdrożyła program zachęcający pracowników do wstąpienia do Terytorialsów – „Ramię w ramię z WOT”. W tym roku zorganizowała również wewnętrzne szkolenia strzeleckie oraz zachęca do udziału w szkoleniach prowadzonych z inicjatywy MON – „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.  W Spółce pracuje ponad 300 osób, które dzielą czas pomiędzy pracę i służbę ojczyźnie.

W 2022 roku Poczta Polska uruchomiła program, którego celem jest promowanie zaangażowania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – „Ramie w ramię z WOT”. Pracownicy Spółki, którzy są także żołnierzami WOT, mogą liczyć na szereg benefitów – dwa dodatkowe dni wolne od pracy z zachowaniem wynagrodzenia, prawo do dodatkowych nieobecności w pracy, wynikających z pełnienia terytorialnej służby wojskowej, sfinansowanie karty sportowej MultiSport, ubezpieczenie się na życie na preferencyjnych warunkach oraz możliwość udziału w atrakcyjnych szkoleniach (strzeleckich, z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, cyberbezpieczeństwa). Szkolenia z obronności, w których uczestniczą, prowadzą m.in. eksperci Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Także w 2022 roku, Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Jednym z jego postanowień była organizacja szkoleń dla pracowników Spółki i przygotowanie ich do wspierania i współpracy z WOT.

- Systematycznie rośnie liczba Pocztowców, którzy wstępują w szeregi WOT. Są wśród nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni, reprezentanci różnych jednostek Spółki oraz grup zawodowych. Poczta Polska jako przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wspiera i inicjuje działania, których celem jest zwiększenie umiejętności obronnych pracowników oraz świadomości w tym zakresie – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

W ramach realizacji postanowień porozumienia z WOT, Spółka uruchomiła dobrowolny, ogólnopolski program szkoleń strzeleckich dla pracowników – „Powitanie z bronią”, nawiązujący do historycznych tradycji. W okresie międzywojennym prowadzone było Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, dzięki któremu pracownicy dzielnie bronili Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku. W szkoleniu prowadzonym aktualnie, można było uzyskać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Wzięło w nim udział ponad 750 pracowników Spółki.

Osoby, które z różnych przyczyn nie wzięły udziału w szkoleniu „Powitanie z bronią” lub chcą doskonalić swoje umiejętności m.in. tym w zakresie, Poczta Polska zaprasza do udziału w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych żołnierzy – 4. edycji szkoleń pt. „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.  Przygotowują ono do wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju i kryzysu oraz do wykonywania działań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szkolenia, w czasie których uczestnicy ćwiczą m.in. podstawy strzelania, walki wręcz, survivalu, taktyki wojskowej, terenoznawstwa czy udzielania pierwszej pomocy, prowadzone są w wielu lokalizacjach i terminach. Zgłoszenia pracowników Poczty Polskiej przyjmują regionalne jednostki HR. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród Pracowników Poczty Polskiej.

Poczta Polska jako jedyny operator pocztowy o statusie przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz operator wyznaczony realizuje m.in. zadania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową. Spółka bierze także udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP. Jako jedna z kluczowych strategiczna instytucja państwa, w czasie wojny czy poważnego kryzysu Poczta Polska podlega militaryzacji.

Za swoje działania na rzecz WOT, w 2021 r. Poczta Polska została uhonorowana tytułem „Pracodawca przyjazny WOT”. Zwycięstwo w tym konkursie jest dla Spółki swoistym zobowiązaniem, a nie zwieńczeniem już zrealizowanych działań, stanowiąc inspirację do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.