@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska: „Rok Kodeksu Supraskiego w Podlaskiem” uczczony specjalną kartą pocztową
Filatelistyka

Poczta Polska: „Rok Kodeksu Supraskiego w Podlaskiem” uczczony specjalną kartą pocztową

Rok 2023 w woj. podlaskim ustanowiony został Rokiem Kodeksu Supraskiego. Z tej okazji Poczta Polska 22 września br. wprowadza do obiegu specjalną kartę pocztową emisji „Rok Kodeksu Supraskiego w Podlaskiem”.  

Kodeks Supraski jest jednym z najstarszych i najcenniejszych ze wszystkich zachowanych rękopisów cyrylickich z końca X lub z początku XI wieku. Powstał ponad tysiąc lat temu na Bałkanach, jako efekt działalności najbliższych uczniów Św. Cyryla i Metodego. Zawiera 24 żywoty świętych chrześcijańskich oraz 23 homilie do cyklu triodalnego rocznego. W 2007 roku wpisano go na listę „Pamięci świata” UNESCO. 

W części ilustracyjnej kartki, wprowadzanej przez Pocztę Polską przedstawiono widok monasteru Nawiedzenia w Supraślu oraz fragment Kodeksu Supraskiego. Natomiast w prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym umieszczono zdjęcie starego ikonostasu z monasteru w Supraślu, a wzdłuż dolnej krawędzi napis: POLSKA i w dolnym prawym rogu oznaczenie wartości: A. Na datowniku umieszczono nazwę emisji oraz datę i miejsce wprowadzenia do obiegu. 

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę odnalezienia Kodeksu Supraskiego w Monastyrze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Jest to jeden z największych skarbów chrześcijańskiej kultury słowiańskiej i światowej, o czym świadczy umieszczenie go na liście „Pamięci świata” UNESCO.  Emisja filatelistyczna to wyraz szacunku i podziwu, dla unikalnego rękopisu oraz regionu Podlasia, który przez lata był jego opiekunem. 

Historia Kodeksu Supraskiego 

Kodeks został znaleziony w 1823 roku w bibliotece bazyliańskiego monasteru w Supraślu przez księdza Michała Bobrowskiego, a następnie podzielony na części i wysłany do Wiednia do prof. Jerneja Kopitara. Po śmierci Kopitara pierwsze 118 kart trafiło do biblioteki liceum w Lublanie, a następnie do biblioteki uniwersytetu lublańskiego, gdzie znajdują się obecnie. Kolejnych 16 kart, zakupionych przez rosyjskiego historyka Afanasija F. Byczkowa w roku 1856, znalazło się na początku XX wieku w Cesarskiej Bibliotece Publicznej (obecnie Rosyjskiej Bibliotece Narodowej). Pozostałe 151 kart, po śmierci Michała Bobrowskiego, wzbogaciło kolekcję Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Jednakże polska część Kodeksu została wywieziona do Niemiec podczas II wojny światowej. Odnalazła się w 1962 r. w Stanach Zjednoczonych i dzięki amerykańskiej Polonii w lipcu 1968 r. uroczyście wróciła do kraju. Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

O kartce: 

autor projektu: Barbara Strzymińska-Zdanewicz
liczba kartek: 1
wartość: A
nakład: 5 000 szt.
technika druku: offset
format kartki: 148 x 105 mm
data obiegu: 22 września 2023 r.