@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska zachęca do otwierania agencji pocztowych
Placówki pocztowe

Poczta Polska zachęca do otwierania agencji pocztowych

Poczta Polska chętnie nawiązuje współpracę z przedsiębiorcami chętnymi poprowadzić agencje pocztowe jako element wiodący, albo wspierający ich biznes. Agencje świadczą pełen zakres powszechnych usług pocztowych i stanowią bardzo istotny dla Poczty Polskiej kanał sprzedaży. Jednocześnie dla agenta Poczta jest stabilnym, zaufanym partnerem biznesowym.  

Sieć Poczty Polskiej to placówki pocztowe własne takie jak urzędy i filie pocztowe. Istotnym uzupełnieniem tej sieci są agencje pocztowe, tworzone z partnerami zewnętrznymi na podstawie umów z Pocztą Polską.

Sposób funkcjonowania agencji pocztowych to zazwyczaj łączenie działalności pocztowej z innymi formami aktywności biznesowej. Większość agentów pocztowych – poza działalnością pocztową — realizuje inną działalność gospodarczą w lokalu, w którym funkcjonuje placówka agencyjna – zazwyczaj jest to działalność handlowo-usługowa. Agencje najczęściej prowadzone są w punktach handlowych lub placówkach związanych z usługami ubezpieczeniowymi czy turystycznymi. Poczta Polska współpracuje także z partnerami agencyjnymi prowadzącymi jedynie działalność pocztową.

Poczta Polska jest stabilnym partnerem przedsiębiorców, firmą o wysokim poziomie zaufania społecznego oraz pewnym kontrahentem. Jej eksperci służą wszelkim wparciem potencjalnym partnerom zainteresowanym prowadzeniem agencji pocztowych. Mogą oni liczyć na współpracę i wiedzę od wieloletnich menedżerów Spółki specjalizujących się w uruchamianiu, specyfice i rozwijaniu biznesu pocztowego.

Agent  pocztowy może liczyć na atrakcyjne formy wynagradzania w zależności od zakresu wykonywanych usług, czasu pracy agencji oraz innych uwarunkowań, w formie kwoty gwarantowanej, prowizji lub łączącej obie te formy. Poczta Polska gwarantuje agentowi pocztowemu pewną i stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto klienci, którzy chcąc skorzystać z usługi pocztowej stają się klientami agencji i zapoznają się z jej ofertą usługową, czy produktową.   

Ponadto Spółka oferuje agentom pocztowym dedykowane szkolenia, oprogramowanie, sprzęt eksploatacyjny niezbędny do realizacji usług pocztowych, druki i materiały niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług pocztowych, elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wsparcie marketingowe.

Szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia agencji pocztowej są dostępne na stronach internetowych Poczty Polskiej w zakładce: Załóż agencję pocztową

Poczta Polska posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju - to 7,6 tys. placówek pocztowych, w tym ponad 2 tys. agencji pocztowych.