Poczta Polska oddaje hołd najmłodszym ofiarom II wojny światowej
Filatelistyka

Poczta Polska oddaje hołd najmłodszym ofiarom II wojny światowej

10 września 2023 roku, po raz pierwszy w historii, obchodzić będziemy nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Z tej okazji Poczta wprowadzi do obiegu specjalny znaczek pocztowy, wydany w nakładzie 1 000 000 egz.

Podczas II wojny światowej zginęło 2,2 miliona dzieci. Prawie 1,6 miliona zostało osieroconych, a okaleczenia fizyczne i psychiczne najmłodszych sięgają setek tysięcy osób. Walor filatelistyczny to hołd i przypomnienie, że dzieci były najbardziej bezbronnymi ofiarami walk toczonych w latach 1939-1945.

Nasz znaczek ma przypominać o najbezbronniejszych ofiarach Wojny. Upamiętnienie poprzez specjalny walor filatelistyczny, to również forma hołdu dla tych dzieci, które w krytycznym czasie dla naszej Ojczyzny, wykazały się bohaterstwem i niezwykłą odwagą. Jako Poczta Polska pamiętamy o roli najmłodszych Polaków, którzy poświęcając swoje zdrowie i ryzykując życie, służyli w harcerstwie czy pełnili funkcję łączników w Powstaniu – zaznacza wiceprezes Poczty Polskiej, Wiesław Włodek.

Na znaczku przedstawiono zdjęcie autorstwa Tadeusza Bukowskiego ps. "Bończa", wykonane w roku 1939 lub 1940 (dokładna data powstania fotografii nie jest określona). Widoczny na nim kilkuletni chłopczyk idzie samotnie wśród zbombardowanych zabudowań mieszkalnych. Emisji „Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny" towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) oraz datownik.

Na kopercie zamieszczono archiwalny rysunek dziecka wykonany w roku 1946, obrazujący wspomnienia z okresu wojny.  Zdjęcie pochodzi z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z zespołu Ministerstwa Oświaty, gdzie przechowywane są historyczne rysunki polskich dzieci będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945. W grafice datownika umieszczono fragment archiwalnego rysunku dziecka przedstawiający atakujący czołg.

Emisja powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Archiwum Akt Nowych. Walory zostaną wprowadzone do obiegu 10 września 2023 roku.

O znaczku:

autor projektu: Jan Konarzewski
liczba znaczków: 1
wartość: 1 zł
nakład: 1 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data obiegu: 10 września 2023 r.