@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska – prezentacja znaczków emisji filatelistycznej „Polskie Madonny” w Nowym Sączu
Filatelistyka

Poczta Polska – prezentacja znaczków emisji filatelistycznej „Polskie Madonny” w Nowym Sączu

27 sierpnia br. w Nowym Sączu odbyła się prezentacja znaczków emisji filatelistycznej „Polskie Madonny” wydanych przez Pocztę Polską. Na znaczkach uwieczniono wizerunki Matki Bożej Pocieszenia i Matki Bożej Mrzygłodzkiej.

Prezentacja znaczków pocztowych odbyła się 27 sierpnia w Parafii Ducha Świętego, będącym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu. To największe miasto Beskidu Sądeckiego, stolica Sądecczyzny, a także jedno z najstarszych miast w Małopolsce.

Znaczek z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia

Jeden ze znaczków emisji „Polskie Madonny” poświęcony został Matce Bożej Pocieszenia, nazywanej również Panią Sądecką. Uwagę odbiorcy na obrazie skupia twarz Matki Bożej – jej wyraziste i pełne miłości oczy, a także odsłonięte prawe ucho. W dużej mierze jest to skarb religijny i równocześnie artystyczny. O jego religijnej wartości świadczy wielowiekowy kult oraz okazywana mu nabożna cześć nie tylko przez mieszkańców Nowego Sącza, ale i szerokiej okolicy. Pod względem artystycznym uchodzi on za jeden z najpiękniejszych wizerunków maryjnych na polskiej ziemi. 

Znaczek został odsłonięty przez  Andrzeja Bodzionego, wiceprezesa Poczty Polskiej oraz o. Andrzej Migacza, pełniącego dotychczas funkcję proboszcza.

- Obrazy ukazujące Matkę Boża są nieodzownym elementem duchowych przeżyć Polaków. Odzwierciedlają ich głęboką wiarę i religijność. Artystyczne wizje Matki Bożej przybierają niezwykle różnorodne formy, które odzwierciedlają zarówno indywidualny charakter danego twórcy, jak i nawiązanie do lokalnego dziedzictwa i historii regionu. Z przyjemnością prezentujemy walory filatelistyczne z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia oraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej, które mają wyjątkowe znaczenie dla całej społeczności lokalnej, jak i osób pielgrzymujących. Niosą one ze sobą przesłanie otuchy i wsparcia. Przypominają, że matczyna miłość i troska Maryi towarzyszy nam w każdym momencie. Oba wizerunki stanowią wartościowe symbole, które inspirują nas do pielęgnowania naszej wiary i wspólnoty – powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Znaczek z wizerunkiem Matki Bożej Mrzygłodzkiej

Na drugim znaczku przedstawiono obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Na postaci Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożono sukienkę i korony pochodzące z obrazu Matki Bożej Różańcowej, który został zniszczony prawdopodobnie w wyniku pożaru. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości Matka Boża Mrzygłodzka stanowiła szczególną pomoc i oparcie w momentach nieszczęść. Za otrzymane łaski, wyrazem podziękowań są liczne wota, które zdobią barokowo-rokokowe wnętrze kościoła.

Obraz został przeniesiony z kaplicy Patronów Polski (św. Wojciecha, św. Stanisława i Matki Bożej Królowej Polski) do ołtarza głównego i zachował się w tym miejscu do dziś.

O znaczkach:

autor projektu: Paweł Myszka
liczba znaczków: 2
wartości: 4,80 zł każdy
nakład: 117 000 szt. każdego znaczka
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 40,5 x 54 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 2 arkusze po 9 znaczków każdy
data obiegu: 14 sierpnia 2023 r.