Generał Józef Haller bohaterem nowego znaczka Poczty Polskiej
Filatelistyka

Generał Józef Haller bohaterem nowego znaczka Poczty Polskiej

Poczta Polska to firma, która od blisko pięciu wieków nierozerwalnie związana jest z losami naszej Ojczyzny. Spółka przez swoje emisje filatelistyczne przypomina o narodowych bohaterach i istotnych wydarzeniach naszej historii. 13 sierpnia br. Spółka wprowadzi do obiegu znaczek emisji „Generał Józef Haller (1873-1960)” upamiętniający jednego z „Ojców Niepodległości”, utrwalając w pamięci współczesnych Polaków wiedzę o poświęceniu i heroizmie bohaterów walczących za naszą Ojczyznę.

Na najnowszym znaczku przedstawiono podobiznę generała Józefa Hallera, na podstawie obrazu Romana Kaweckiego, pochodzącego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w nakładzie 2 000 000 sztuk.

– Są osoby w historii Polski, którym winni jesteśmy dozgonną wdzięczność i cześć za trud ich życia, za nadzwyczajną postawę patriotyczną oraz za umiłowanie wolności Ojczyzny ponad wszystko. Takim wyjątkowym człowiekiem, o którym pamiętać powinniśmy zawsze, jest generał Józef Haller – jeden z naszych „Ojców Niepodległości”. Tego wybitnego żołnierza, Poczta Polska przypomina właśnie na znaczku obiegowym, który trafi w każdy zakątek naszego kraju. Świętując 150. rocznicę urodzin generała, oddajemy hołd jego żołnierskiemu geniuszowi i bardzo prawemu człowiekowi. Wierzę, że 2 miliony sztuk znaczków Poczty Polskiej z jego podobizną pomogą młodemu pokoleniu Polaków obrać go sobie za wzór do naśladowania – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Poczta Polska przy wprowadzeniu emisji współpracowała z Centralną Biblioteką Wojskową oraz z Muzeum Wojska Polskiego.

– Generała Józefa Hallera można zaliczyć do tych postaci historycznych w dziejach Polski, którym los powierzał ważne misje w najlepszym do ich wypełnienia czasie i miejscu. Jako jedyny polski dowódca walczył w pierwszej wojnie światowej przeciwko wszystkim trzem zaborcom, a gdy dobiegała końca, stanął na czele Armii Polskiej we Francji aby, jako „mąż opatrznościowy” przybyć na jej czele do Polski. Odradzającej się Ojczyźnie oddał wielkie usługi oswobadzając Małopolskę Wschodnią, zaślubiając Polskę z Bałtykiem, a w godzinie najwyższej próby, wobec zagrożenia bolszewickiego, swoim autorytetem wezwał do szeregów sto tysięcy ochotników. Zaszczytne miejsce w panteonie siedmiu „Ojców Niepodległości” zawdzięczał Józef Haller nie tylko żołnierskiemu szczęściu, lecz także odebraniu starannego wykształcenia wojskowego, zdolnościom organizacyjnym, a nade wszystko patriotycznemu wychowaniu i głębokiemu przywiązaniu do wiary. Te dwie wartości – patriotyzm i wiarę – uznawał za najlepszy fundament moralny polskiego żołnierza – powiedział dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej.      

Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach pod Krakowem. Do 1907 r. był oficerem armii austro-węgierskiej. Podczas I wojny światowej dowodził II Brygadą Legionów Polskich, z którą w 1918 r. pod Rarańczą przebił się przez front niemiecki i stanął na czele II Korpusu Polskiego na Ukrainie. Po klęsce Korpusu w walkach z Niemcami przedostał się do Francji i z nominacji francuskiej otrzymał z rąk Komitetu Narodowego Polskiego naczelne dowództwo Armii Polskiej (zwaną „Błękitną”). W kwietniu 1919 r. przybył z nią do Polski.  W lutym 1920 r., jako dowódca Frontu Pomorskiego zajmował dla Polski Pomorze, dokonując w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Podczas bitwy warszawskiej 1920 r. stanął na czele Armii Ochotniczej. W II Rzeczypospolitej był m.in. posłem na sejm, przewodniczącym ZHP i prezesem PCK. We wrześniu 1939 r. znalazł się we Francji. W latach 1940-1943 był ministrem oświaty w Rządzie Polskim na Uchodźstwie. Zmarł w Londynie 4 czerwca 1960 r.

 

O znaczku:

autor projektu: Poczta Polska S.A.
liczba znaczków: 1
wartość: 60 gr
nakład: 2 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data obiegu: 13 sierpnia 2023 r.