Poczta Polska z wyróżnieniem w konkursie TechnoBiznes 2023 za wdrożenie usług doręczenia elektronicznego

Poczta Polska z wyróżnieniem w konkursie TechnoBiznes 2023 za wdrożenie usług doręczenia elektronicznego

Zakończyła się 21 edycja konkursów technologicznych TechnoBiznes 2023. Kapituła konkursowa wyłoniła instytucje, które w minionym roku przodowały i wyróżniły się we wdrażaniu nowych technologii. W konkursie Lider 2022, w kategorii Gospodarka 4.0 Poczta Polska została doceniona za wdrożenie usług doręczenia elektronicznego.

Poczta Polska wdrożyła innowacyjne rozwiązanie, przenoszące list polecony do przestrzeni internetowej. Jako pierwsza w kraju wprowadziła usługi elektronicznego doręczenia (e-Doręczenia i Q-Doręczenia) oraz system teleinformatyczny do wymiany korespondencji, dostępny dla wszystkich obywateli, firm oraz podmiotów publicznych. Rozwiązanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wymagania europejskie dla tego typu przedsięwzięć.

Cyfryzacja jest strategicznym kierunkiem rozwoju Poczty Polskiej. Już teraz nasze systemy teleinformatyczne są jednymi z największych w kraju. Stale rozwijamy katalog usług cyfrowych, dostosowując się do preferencji Klientów. Wielką wagę przykładamy przy tym do kwestii bezpieczeństwa. Otrzymana nagroda to dla nas wyróżnienie i znak, że rynek postrzega nas jako perspektywiczny, odpowiedzialny i stabilny podmiot na rynku usług cyfrowych – podkreśla Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego są dużym ułatwieniem dla firm i obywateli. Korzystając z nich, można załatwić sprawy zarówno urzędowe jak i firmowe, bez wychodzenia z domu, z każdego miejsca na świecie i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Projekt doręczeń elektronicznych to szereg korzyści społecznych i środowiskowych. Poprzez udostępnienie elektronicznego kanału komunikacji między różnymi podmiotami, wpływa na rozwój usług cyfrowych oraz zwiększa poziom elektronizacji społeczeństwa. Po docelowym, 100% wdrożeniu rozwiązania w jednostkach administracji publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw, przełoży się na redukcję zużycia papieru. Przeniesienie korespondencji do świata cyfrowego ograniczy również pozostawienie tzw. śladu węglowego do atmosfery, nierozerwalnie łączącego się z transportem samochodowym (tradycyjny przewóz przesyłek).

W ramach projektu Poczta Polska wdrożyła: kwalifikowaną usługę RDE (Q-Doręczenia) - pierwszą usługę kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE) w kraju, służącą do wymiany korespondencji pomiędzy osobami fizycznymi i firmami, uzupełniającą usługę publiczną; publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) – usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (RDE), służącą do komunikacji z podmiotami publicznymi;  publiczną usługę hybrydową (PUH) – w ramach pełnej elektronizacji po stronie podmiotów publicznych, umożliwia ona elektroniczne nadanie korespondencji do obywateli wykluczonych cyfrowo i doręczenie jej w formie tradycyjnej. Spółka, w bezpiecznej, wydzielonej strefie z kontrolą dostępu, spełniającej normę ISO 27001, automatycznie drukuje i kopertuje, a następnie doręcza korespondencję w formie tradycyjnej do adresata. Nadawca otrzymuje elektroniczne potwierdzenie odbioru.

Q-Doręczenia i PURDE są tzw. usługami zaufania, które służą do elektronicznej wymiany korespondencji w sposób zapewniający integralność i poufność przesyłki oraz identyfikację nadawcy i odbiorcy, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS.

Usługi dostarczają dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych. Wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy usług zaufania w taki sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych, każda zmiana danych niezbędna do celów wysłania lub otrzymania danych jest wyraźnie wskazana nadawcy i adresatowi danych. Natomiast data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

Q-Doręczenia dodatkowo mają status usługi kwalifikowanej, co oznacza, że Poczta Polska po zbudowaniu funkcjonalności zgodnie z zapisami Rozporządzenia eIDAS oraz normami ETSI oraz przygotowaniu szeregu procedur i polityk, przeszła pełną zewnętrzną procedurę audytu na zgodność dla usług kwalifikowanych. Audyt został przeprowadzony przez firmę akredytowaną przy Komisji Europejskiej, która posiada uprawnienia do audytowania dostawców. Dzięki takiej procedurze mamy gwarancję spełnienia wszystkich restrykcyjnych przepisów obowiązujących usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Jest to potwierdzenie zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa przekazywanych danych.