Perła Ziemi Raciborskiej uwieczniona na znaczku emisji „800-lecie wsi Krowiarki”
Filatelistyka

Perła Ziemi Raciborskiej uwieczniona na znaczku emisji „800-lecie wsi Krowiarki”

Poczta Polska oddała hołd 800-leciu Krowiarek limitowanym wydawnictwem prezentującym secesyjny pałac z XIX w. stanowiący główną atrakcję turystyczną miejscowości. Projekt znaczka przygotowany dla wsi jest wyrazem szacunku dla długiej historii i bogatego dziedzictwa regionu Górnego Śląska.

W grafice waloru filatelistycznego, wykonanego dzięki usłudze „MójZnaczek”, zaprezentowano najstarszy zabytek wsi Krowiarki. Na pierwszym planie znaczka znalazła się fasada i elewacja pałacu wykonane w różnych stylach architektonicznych, charakterystycznych dla okresu, w którym powstała budowla, m.in. manieryzmu, renesansu, baroku oraz secesji.

Zabytkowy Pałac w Krowiarkach

Pałac w Krowiarkach, zbudowany około 1800 r., należał do różnych właścicieli, w tym Strachwiztów, Gaszynów i Donnersmarcków. W II połowie XIX w. zyskał neorenesansowy i neobarokowy wygląd. Jadalnia posiadała piękną dębową boazerię z rzeźbionymi kredensami. Sala balowa była ozdobiona złoconymi stiukami, rzeźbami i malowidłami w stylu barokowo-rokokowym. Sala mauretańska zachowała misternie zdobione arabskie motywy ornamentalne i trzy podkowiaste arkady. Fasada frontowa łączyła elementy północnoeuropejskiego manieryzmu, włoskiego renesansu i późnego baroku. Po pożarze północnego drewnianego skrzydła w 1892 r., zbudowano nowe dwupiętrowe skrzydło w stylu secesyjnym.

Rys Historyczny wsi Krowiarki

Wieś Krowiarki ma swoje korzenie sięgające odległych czasów. Historia tej miejscowości związana jest głównie z obszarem dzisiejszego Górnego Śląska. Pierwsze wzmianki o Krowiarkach pochodzą z XIII w. Wieś ta należała wówczas do cystersów z pobliskiego klasztoru w Rudy. Początkowo była niewielką osadą rolniczą, a jej mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą roli i hodowlą bydła. XVI-wieczne Krowiarki, podobnie jak wiele innych miejscowości na Śląsku, przeszły pod panowanie Habsburgów. W kolejnych stuleciach wieś przechodziła różne zmiany administracyjne, należąc m.in. do Prus, Niemiec oraz ponownie Polski. W XIX w. wieś zaczęła rozwijać się w związku z odkryciem bogatych złóż węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Wydobycie węgla przyczyniło się do rozwoju przemysłu, a wraz z nim wieś zaczęła się rozbudowywać. W okolicy powstały kopalnie, huty i zakłady przemysłowe. Wraz z zakończeniem II wojny światowej Krowiarki znalazły się w granicach Polski. Po zmianach politycznych wieś podlegała dalszemu rozwojowi i modernizacji. Obecnie Krowiarki są niewielką miejscowością z przewagą rolnictwa i turystyki będących głównymi gałęziami gospodarki.

Emisja poświęcona miastu Górnego Śląska

Pod koniec 2022 r. Poczta Polska zaprezentowała najnowszy znaczek pocztowy emisji „Mikołów”, wpisującej się w obchody 800-lecia istnienia jednego z najstarszych miast Śląska.

Na znaczku przedstawiono neorenesansowy ratusz w Mikołowie, który położony jest przy zachodniej pierzei Rynku. W grafice koperty FDC autor emisji Adam Kultys zaprezentował fragment wnętrza bazyliki św. Wojciecha, w której znajdują się m.in. obrazy Męki Pańskiej Jana Bochenka z 1868 roku, XIX-wieczne witraże z tzw. szkoły krakowskiej oraz zabytkowe organy pochodzące z 1862 roku, wykonane przez Johanna Matthiasa Vinzenza Haasa.

Przez osiem wieków Mikołów uczestniczył w dziejowych przemianach, które ukształtowały obecny wizerunek Górnego Śląska. Miasto stało się istotnym ośrodkiem kultu religijnego – w 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł kościół św. Wojciecha do godności bazyliki mniejszej. W Mikołowie powstała również pierwsza polska drukarnia na Śląsku, w której Karol Miarka drukował „Katolika”. Budząca świadomość narodową działalność wydawnicza mikołowskich drukarzy i ich aktywność społeczna miały duży wpływ na rozwój polskich stowarzyszeń oraz wyniki wyborów na Śląsku – w 1922 r. Mikołów wraz z częścią Górnego Śląska znalazł się w granicach II Rzeczypospolitej.

Projekt znaczka został wykonany w usłudze „MójZNACZEK”, służącej do personalizacji znaczków pocztowych, którą od początku do końca można samodzielnie zaprojektować, wybierając napis, zdjęcie, rysunek czy logo firmy.

Projekt graficzny: Paweł Myszka
Autor zdjęć: Tomasz Bolik
Nakład: 1000 szt.