Poczta Polska po raz kolejny organizuje program praktyk wakacyjnych
Rekrutacja

Poczta Polska po raz kolejny organizuje program praktyk wakacyjnych

Poczta Polska kolejny raz uruchomiła Pocztową Akademię Kariery, czyli program praktyk dla studentów i absolwentów. Dla uczestników jest to możliwość zdobycia doświadczeń i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym, a dla Spółki to szansa na pozyskanie nowych, wartościowych Pracowników, nie tylko na okres wakacyjny. Wiele osób, które w ten sposób trafia do Poczty Polskiej, zostaje w niej na dłużej. 

Do udziału w programie „Pocztowa Akademia Kariery” Poczta Polska zaprasza studentów ostatnich lat studiów (3 rok studiów licencjackich lub 4-5 rok studiów magisterskich) oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia w dniu rozpoczęcia praktyk.

Trzymiesięczne, płatne praktyki można odbyć w centrali Spółki, w jednostkach zajmujących się: rachunkowością, kontrolingiem, skarbowością, infrastrukturą, sprzedażą, komunikacją i HR. Aktualne oferty praktyk znajdują się tutaj.

W 2023 roku Poczta Polska organizuje Pocztową Akademię Kariery w centrali Spółki po raz drugi. Czterokrotnie studenci i absolwenci mogli realizować praktyki w ramach programu także w regionalnych jednostka HR. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 60 osób, z czego niemal jedna trzecia została zatrudniona w Spółce. Badania ankietowe wykonane na koniec praktyk pokazują, że w Poczcie Polskiej chciałby pracować 80% praktykantów a 90% z nich poleciłoby praktyki w firmie.

Poczta Polska przyjmuje osoby na praktyki nie tylko w ramach Pocztowej Akademii Kariery. Do Spółki rokrocznie – m.in. w ramach współpracy z Urzędami Pracy, fundacjami i stowarzyszeniami oraz technikami, szkołami zawodowymi – trafia od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W niektórych rejonach organizowane są także tzw. praktyki wspomagane dla uczniów szkół specjalnych (m.in. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie).

W ubiegłym roku Poczta Polska podpisała porozumienie z Collegium Humanum – Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie, dotyczące m.in. realizacji praktyk zawodowych studentów uczelni w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej.