Poczta Polska uhonorowała 100-lecie powołania Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski
Filatelistyka

Poczta Polska uhonorowała 100-lecie powołania Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski

Poczta Polska zaprezentowała wyjątkową kartkę wydaną z okazji setnej rocznicy powołania Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski. Walor z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego jest symbolicznym hołdem dla Instytutu i jego pracowników, którzy od wielu lat poświęcają się na rzecz badań historii naszego kraju.

W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego w mundurze i jego faksymile. Część ilustracyjną kartki stanowi fragment plakatu propagandowego z 1920 roku autorstwa Władysława Skoczylasa, na którym zobrazowano walczącą postawę Józefa Piłsudskiego.

- Projekt kartki to kolejna odsłona działalności filatelistycznej Poczty Polskiej, która przyczynia się do promocji historii Polski, krzewienia patriotyzmu oraz budowy poczucia wspólnoty wśród Polaków. Poprzez nasze walory przypominamy o najważniejszych postaciach i wydarzeniach w historii kraju, co stanowi nie tylko akcent edukacyjny, lecz także kreuje wzorce, właściwe zachowania oraz postawy wymagające dziś podkreślania i pielęgnowania – napisał w liście skierowanym do uczestników prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

O Instytucie Badań Najnowszej Historii Polski

Instytut Badań Najnowszej Historii Polski to organizacja społeczna funkcjonująca w okresie II RP, której celem było prowadzenie badań nad historią najnowszą Polski, szczególnie aktywnością narodu polskiego w czasie I wojny światowej, walkach Legionów i innych polskich formacji wojskowych, okresem odzyskania niepodległości i roli Józefa Piłsudskiego. Po śmierci Marszałka nazwany Instytutem Józefa Piłsudskiego. W chwili obecnej istnieją trzy niezależne organizacje, które wywodzą się z Instytutu Józefa Piłsudskiego, kontynuujące działalność tej instytucji, prowadzące aktywności w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku.

Dążeniem członków Instytutu Józefa Piłsudskiego było i jest skupić dookoła nazwiska Marszałka nie tylko grono tych, którzy w pracy wojskowej czy cywilnej mieli możliwość walczyć i pracować pod bezpośrednim Jego zwierzchnictwem – a więc legionistów i peowiaków – ale także tych wszystkich, którzy będąc „późnymi wnukami” kierują się w życiu swym zasadami ideowymi, żelaznymi prawami moralności i obowiązkami wobec Rzeczypospolitej, wymownie przez Józefa Piłsudskiego słowem i czynem wykutych.

O kartce:

Autor projektu kartki: Jan Konarzewski
Liczba kartek: 1
Wartość: A
Nakład: 5 000 szt.
Technika druku: offset
Format kartki: 148 x 105 mm
Data wprowadzenia do obiegu: 11 maja 2023 r.