Zwierzęta objęte ochroną wyróżnione emisją filatelistyczną z okazji „100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego”
Filatelistyka

Zwierzęta objęte ochroną wyróżnione emisją filatelistyczną z okazji „100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego”

W ramach jubileuszu Polskiego Związku Łowieckiego, Poczta Polska wprowadziła do obiegu okazjonalną emisję filatelistyczną z wizerunkami jelenia szlachetnego i sarny europejskiej. Przyrodnicze wydawnictwo zostało poświęcone nieocenionej roli myśliwych, którzy pielęgnując rodzimą faunę, budują polski model łowiectwa na światowej arenie.

W historii stulecia zjednoczonego myślistwa w Polsce zawiera się cała piękna opowieść o budowaniu państwa polskiego, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. W trakcie 123 lat niewoli i działań wojennych kraj i jego ekosystem zostały zdewastowane. Odbudową zajęły się ówczesne elity, w większości wywodzące się z ziemiaństwa, dla którego łowiectwo było stylem życia i myślenia.

W projekcie znaczka pocztowego znajduje się zdjęcie jelenia, który jest symbolem myśliwych i jednym z najczęściej wykorzystywanych przez nich motywów. Jego wizerunek zajmuje centralne miejsce w legendzie o patronie myśliwych św. Hubercie, a także widnieje w logo Polskiego Związku Łowieckiego, którego herbem jest krzyż z porożami.

Na terenie Polski jeleń występuje we wszystkich większych kompleksach leśnych. Głównym jego środowiskiem są nizinne i górskie lasy liściaste i mieszane. Z uwagi na rozłożyste poroże unika terenów gęsto zakrzewionych. Jako roślinożerca reguluje przyrost roślin w ekosystemie lasów. Podobnie jak łosie, jelenie spałuje drzewa, przyczyniając się do ich zamierania. Niszczy też młode pędy drzew poprzez zgryzanie i tratowanie. W Polsce jest zwierzęciem łownym z okresem ochronnym. Według danych z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2011 roku stan liczebności jelenia szlachetnego w Polsce wynosi ok. 190 tys. sztuk i od kilku lat nieustannie rośnie.

Uzupełnieniem znaczka pocztowego jest koperta FDC z fotografią sarny europejskiej na leśnej polanie. W Polsce sarna europejska jest gatunkiem pospolitym w całym kraju i najliczniejszym w jego zachodniej części. Siedliskiem sarny są równiny, górskie rzadkie lasy liściaste
i mieszane oraz zarośla. Sarna europejska podlega również sezonowej ochronie łownej. Liczebność polskiej populacji sarny europejskiej wynosi około 828 tysięcy osobników.

Rys historyczny Polskiego Związku Łowieckiego

Polski Związek Łowiecki to organizacja, która liczy ponad 120 000 członków, z czego prawie 5 000 stanowią kobiety. Wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą ekologii, w szeregi Zrzeszenia rok rocznie wstępuje kilka tysięcy osób, które chętnie włączają się w wiele akcji służących zachowaniu i ochronie rodzimego ekosystemu. Łącznie kół łowieckich w Polsce jest 2770, z których 2667 przynależy do KŁ PZŁ EKEP.

Geneza Polskiego Związku Łowieckiego sięga XIX w. i dzałalności pierwszych na zemiach polskich towarzystw łowieckich. W 1923 r. myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich w Polsce podpisali w Warszawie akt, na mocy którego powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (1929 r.), a następnie przyjął nazwę Polski Związek Łowiecki (1936 r.). W tym czasie państwo polskie rozwijało się gospodarczo i społecznie, kwitło więc i łowiectwo, które było elementem życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Dobrą passę na pięć długich lat przerwała II wojna światowa, podczas której zginęło lub zostało zamordowanych tysiące polskich myśliwych. Po wojnie nastąpiła odbudowa struktur PZŁ, powstały liczne ośrodki naukowe, hodowli i rehabilitacji zwierząt, utworzono rozmaite kluby, rozwijające różne dziedziny łowiectwa. Z kolei XXI w. jest czasem aktywnej ochrony przyrody, zachowania bioróżnorodności i wielu działań prospołecznych.

O znaczku:

Autorka projektu: Agnieszka Sancewicz
Liczba znaczków: 1
Wartość: 3,90 zł
Nakład: 135 000 szt.
Technika druku: offset + raster stochastyczny
Format znaczka: 40,5x40,5mm
Papier: fluorestencyjny
Arkusz sprzedaży: 5 znaczków + 1 przywieszka
Data obiegu: 10 maja 2023 r.