@@include('build/svg-sprite.svg')
Terytorialsi szkolą pracowników Poczty Polskiej w zakresie umiejętności obronnych
O Poczcie Polskiej

Terytorialsi szkolą pracowników Poczty Polskiej w zakresie umiejętności obronnych

W ubiegłym roku Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. Jednym z jego postanowień była organizacja szkoleń dla pracowników Spółki i przygotowanie ich do wspierania i współpracy z WOT. Pierwsze wspólne szkolenie, przeprowadzone przez 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej, odbyło się na terenie jednostki wojskowej w Książenicach w woj. mazowieckim.

Celem szkolenia było przygotowanie pracowników Poczty Polskiej do wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju i kryzysu oraz do wykonywania działań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dwudniowe szkolenie, przeprowadzone przez ekspertów z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, dotyczyło kluczowych zagadnień związanych z obronnością: budowy i zasady działania broni, topografii wojskowej i podstaw przetrwania, zagadnień inżynieryjno-saperskich, zabezpieczenia medycznego, łączności, ochrony przed bronią masowego rażenia, toksycznymi środkami przemysłowymi oraz wykorzystaniem środków ochrony przed skażeniami. Uczestnicy poznali niezbędną teorię, ale ćwiczyli przede wszystkim umiejętności praktyczne.

Szkolenie miało charakter pilotażowy i wzięli w nim udział przedstawiciele kadry menadżerskiej Poczty Polskiej. Po wypracowaniu ostatecznej formuły szkoleń, docelowo zostaną przeszkoleni także pozostali zainteresowani pracownicy Spółki.

W lipcu 2022 roku Poczta Polska uruchomiła inny program szkoleniowy - „Powitanie z bronią”, dedykowany Pocztowcom, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią. Mogli w nim wziąć udział wszyscy zatrudnieni na Spółce, niezależnie od stanowiska. Uczestnicy szkoleń, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, poznawali zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz próbowali swoich sił na strzelnicy.

Poczta Polska działa na rzecz wzmacniania zdolności obronnych państwa także na innych polach. Jako jedyny operator pocztowy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Spółka wspiera misję i działania Wojsk Obrony Terytorialnej. W celu zachęcenia pracowników do wstąpienia w szeregi WOT, już rok temu Poczta Polska uruchomiła specjalny program „Ramię w Ramię z WOT”, zapewniający możliwość udziału w atrakcyjnych szkoleniach (m.in. strzeleckich, udzielania pierwszej pomocy czy cyberbezpieczeństwa), zapewniający dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, finansowanie karty MultiSport czy ofertę specjalną na ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach. Potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest tytuł laureata konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” przyznany Spółce w 2021 roku.

Poczta, posiadająca sieć 7,6 tys. placówek, zlokalizowanych również w najmniejszych miejscowościach na terenie całego kraju, sama w sobie stanowi także system sieci terytorialnej, umożliwiający połączenie sił i współpracę z WOT na rzecz wspierania i obrony lokalnych społeczności. Dodatkowo jako operator wyznaczony Spółka realizuje m.in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.