Łukowscy krwiodawcy będą mogli oddać krew w budynku Urzędu Pocztowego 1

Łukowscy krwiodawcy będą mogli oddać krew w budynku Urzędu Pocztowego 1

Poczta Polska zawarła umowę o współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Na mocy podpisanego dokumentu krwiodawcy będą mogli oddać krew w wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się na parterze budynku Urzędu Pocztowego Łuków 1 przy ul. Piłsudskiego 15.

23 marca Wojciech Krysztofik, Wiceprezes Poczty Polskiej i Małgorzata Orzeł, Dyrektor RCKiK w Lublinie podpisali umowę na wykorzystanie pomieszczeń znajdujących się w UP Łuków 1. Łącza powierzchnia, która posłuży krwiodawcom to prawie 165 metrów kwadratowych, z osobnym wejściem. Na mocy popisanego dokumentu Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wykona prace remontowe i adaptacyjne wynajmowanych pomieszczeń i będzie je użytkował przez następnych 10 lat.

Placówka, w której znajdzie się strefa wydzielona dla krwiodawców, zlokalizowana jest w centrum miasta, w sąsiedztwie urzędu miasta, starostwa powiatowego, punktów usługowych oraz sieci sklepów różnych branż.

Ulica Piłsudskiego to droga publiczna z urządzonymi chodnikami po obu stronach i przystankiem komunikacyjnym. W obrębie UP Łuków 1 można korzystać z placu parkingowego, a w sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe, co ułatwi krwiodawcom korzystanie z obiektu, a placówce pocztowej przysporzy klientów.