@@include('build/svg-sprite.svg')
Szybkość elektronicznej informacji i pewność listu poleconego, bez profilowania, spamu i awizo. Przedstawiamy fakty o Q-Doręczeniach
Usługi cyfrowe

Szybkość elektronicznej informacji i pewność listu poleconego, bez profilowania, spamu i awizo. Przedstawiamy fakty o Q-Doręczeniach

  • Poczta Polska wdrożyła kolejną usługę zaufania, służącą do przesyłania korespondencji w formie elektronicznej – Q-Doręczenia. Mogą z niej korzystać podmioty niepubliczne. W 2021 wprowadziła e-Doręczenia – rozwiązanie do komunikacji z instytucjami publicznymi.
  • Wbrew nieprawdziwym informacjom, Q-Doręczenia to nie zwykły e-mail! To w pełni bezpieczna forma przesyłania informacji i dokumentów, także tych poufnych, gwarantująca możliwość identyfikacji nadawcy i odbiorcy oraz określenia czasu wysyłki i odbioru korespondencji. Łączy w sobie wszystkie zalety listu poleconego wiadomości elektronicznej: szybkość, wygoda, bezpieczeństwo, wiarygodność i niezawodność, ale bez ich wad.
  • Usługi zaufania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. W żadnym z krajów, które je oferują nie odnotowano wycieku przesyłanych za ich pośrednictwem informacji, danych i dokumentów.

Poczta Polska wprowadziła usługę zaufania, służącą do komunikacji elektronicznej – Q-Doręczenia. To rozszerzenie rozwiązania wcześniej dostępnego tylko do komunikacji z podmiotami publicznymi. Dzięki Q-Doręczeniom można bezpiecznie i szybko komunikować się z osobami fizycznymi czy firmami. To elektroniczna alternatywa dla tradycyjnych, papierowych listów poleconych.

Q-Doręczenia zapewniają szybką i bezpieczną wymianę korespondencji i - tak jak w przypadku listu poleconego - uzyskanie dowodów nadania i odbioru. Właściciel adresu elektronicznego jest weryfikowany przy jego nadawaniu przez ministra właściwego ds. informatyzacji, dlatego mamy pewność, że korespondencja trafi do wskazanego odbiorcy.

– Q-Doręczenia to narzędzie, które przenosi nasze usługi do świata cyfrowego, gwarantując odbiorcom szereg korzyści i funkcjonalności. Usługa łączy zalety wiadomości elektronicznej i listu poleconego, nie posiadając przy tym wad typowych dla obu tych form komunikacji: reklamowego profilowania użytkownika, spamu, niepewności dotyczącej nadawcy czy konieczności odbioru awizowanej papierowo przesyłki. Wysłanie wiadomości w ramach Q-Doręczeń trwa chwilę, podobnie jak i uzyskanie wiążącego dowodu, że prawidłowo zaadresowana przesyłka elektroniczna dotarła do odbiorcy – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Z elektronicznych doręczeń mogą korzystać osoby, które spełnią dwa warunki. Po pierwsze posiadają unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawany decyzją administracyjną przez ministra właściwego ds. informatyzacji, porównywalny do numerów PESEL lub NIP, nadawanych dla konkretnych osób czy firm. Po drugie każdorazowo potwierdzą swoją tożsamość i uwierzytelnią się przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej np. profilu zaufanego, e-dowodu czy aplikacji mObywatel.

Posiadanie unikalnego adresu i weryfikacja tożsamości gwarantują, że mamy pewność kto rzeczywiście jest uczestnikiem komunikacji – nadawcą i odbiorcą. Inaczej niż w przypadku zwykłego emaila, nie możemy założyć konta o dowolnej nazwie, podszywając się pod czyjeś personalia. Korzystając z Q-Doręczeń, mamy pewność, że korespondujemy z osobą, z którą rzeczywiście chcemy się skontaktować i korespondencja dotrze do właściwego adresata, a nie w ręce hakerów.

Bezpieczeństwo Q-Doręczeń gwarantuje także ich dostawca. Usługę mogą świadczyć tylko podmioty wpisane na tzw. listę dostawców usług zaufania, spełniające restrykcyjne normy bezpieczeństwa, dotyczące wymogu zachowania poufności i integralności przesyłanych wiadomości.

Usługa zaufania nie jest oferowana tylko w Polsce. To rozwiązanie dostępne w wielu krajach europejskich. W żadnym z nich nie odnotowano dotychczas wycieku informacji przesyłanych za pośrednictwem doręczeń elektronicznych. W przypadku tradycyjnych maili, ujawnienia treści zawartych w nich informacji zdarzają się niejednokrotnie. Ze względu na swoją popularność, poczta elektroniczna jest jednym z najpopularniejszych celów ataków cyberprzestępców.

W ciągu najbliższych lat wszystkie urzędy i firmy będą wysyłać dokumenty korzystając z elektronicznych doręczeń (zobliguje ich do tego prawo). Korzystanie z doręczeń elektronicznych przez osoby prywatne jest dobrowolne, ale jeśli tą drogą będzie nadawana cała korespondencja administracyjna i biznesowa, korzystanie z wygodnych, szybkich, bezpiecznych i niezawodnych Q-Doręczeń stanie się naturalnym sposobem komunikacji.

Nad bezpieczeństwem usług IT oferowanych przez Pocztę Polską czuwa całodobowo zespół CERT (z ang. Computer Emergency Response Team) Poczta Polska powołany 6 lutego 2022 i wpisany na globalną listę zespołów cyberbezpieczeństwa, a tym samym przyjęty do międzynarodowej społeczności tego typu zespołów. Pozwala to ograniczyć ryzyko skutecznych ataków i uznać dojrzałość infrastruktury na najwyższym światowym poziomie pod względem cyberbezpieczeństwa świadczonych usług.

Q-Doręczenia, jako usługa zaufania, objęta jest szczególnym nadzorem i zabezpieczeniami. Zastosowana została dedykowana infrastruktura odizolowana od innych usług, co zapewnia elastyczne dopasowanie reguł bezpieczeństwa. Uruchomiona jest w dedykowanej infrastrukturze, natomiast certyfikowani pracownicy Poczty Polskiej nadzorują i audytują cały proces, co zapewnia odpowiedni podział ról, zwiększając bezpieczeństwo usług.

Bezpieczeństwo oraz integralność danych zapewniają między innymi zaawansowane znaczniki czasowe z wbudowaną integralnością danych pozwalające na dokładne, wierne i zgodne z prawdą zapisywanie zdarzeń (np. wysłania, odebrania).

Najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa usługi, jak również zachowania jej poufności i integralności, gwarantuje przyznany certyfikat EIDAS 0.3 kwalifikowanej usługi zaufania dla rejestrowanego doręczenia elektronicznego.