Poczta Polska nie zapomina o „Żołnierzach Niezłomnych”. Kolejny bohater upamiętniony znaczkiem pocztowym
Filatelistyka

Poczta Polska nie zapomina o „Żołnierzach Niezłomnych”. Kolejny bohater upamiętniony znaczkiem pocztowym

Postać arcybiskupa Antoniego Baraniaka znajduje się na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, zaprezentowanym z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To kolejny zasłużony patriota, upamiętniony walorem filatelistycznym, w ramach serii poświęconej „Niezłomnym”. Poczta Polska poprzez znaczki przypomina o bohaterach podziemia antykomunistycznego od 2016 r.

Na znaczku pocztowym projektu Jarosława Ochendzana przedstawiono czarno-białą fotografię arcybiskupa Antoniego Baraniaka, którą poddano graficznej modyfikacji. Wraz z walorem filatelistycznym ukazała się również koperta pierwszego dnia obiegu (FDC), przedstawiająca ścianę celi więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oraz płaszcz abp. Antoniego Baraniaka. Zdjęcia wykorzystane do projektu pochodzą z wystawy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, zatytułowanej „Baraniak. 145 przesłuchań na Rakowieckiej”. Wydaniu emisji poświęconej „Niezłomnym” towarzyszy również datownik, w którym wprowadzono faksymile abp. Antoniego Baraniaka.

W uroczystości udział wzięli, m.in.: Ewa Kozanecka, poseł na Sejm RP, Mikołaj Bogdanowicz, prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora Oddziału IPN, wojewoda Kujawsko-Pomorski, Radosław Kempiński, II wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, ksiądz Piotr Zdanowicz, proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Turze oraz przedstawiciele Poczty Polskiej, prezes Krzysztof Falkowski i wiceprezes Wiesław Włodek.

– Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych miała być zapominana, nigdy nie pielęgnowana. Przez lata milczenia, dopiero w wolnej Polsce możemy oddawać hołd bohaterom Rzeczypospolitej, którzy nigdy nie złożyli broni. Abp Antoni Baraniak to Żołnierz, który nie nosił munduru lecz sutannę, nie walczył bronią, lecz mając w sercu wartości najwyższe: Bóg, Honor, Ojczyzna stanął po stronie prawdy, uczciwości, sprawiedliwości i wierności. Właśnie poprzez takie inicjatywy, jak wydanie znaczków z wizerunkami tych niezłomnych bohaterów, działamy wspólnie na rzecz tego, aby pamięć o nich przetrwała w kolejnych pokoleniach – mówi poseł Ewa Kozanecka, wnioskodawczyni tegorocznej emisji Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Poczta Polska poprzez swoje emisje filatelistyczne hołduje pamięć o narodowych bohaterach, a do ich panteonu bez wątpienia zaliczają się „Żołnierze Niezłomni”. Bezkompromisowa postawa wobec sowieckiego agresora i marionetkowej, siłą narzuconej władzy, to świadectwo niezwykłego męstwa i patriotyzmu. Naszymi znaczkami, emitowanymi od 2016 roku, przypominamy sylwetki ludzi, którzy poświęcili życie walce o suwerenną i niepodległą Ojczyznę – zaznacza Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie.  Był sekretarzem prymasa kard. Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Został aresztowany 26 września 1953 r. razem z „Prymasem Tysiąclecia”, a następnie trafił do największej katowni dla więźniów politycznych przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.  Oskarżono go m.in. o kontakty z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Był więziony, brutalnie przesłuchiwany i torturowany. Nie ugiął się pod psychicznym i fizycznym naciskiem. Po uwolnieniu w październiku 1956 roku biskup Antoni Baraniak pozostawał dalej kierownikiem Sekretariatu Prymasa, aż do końca maja 1957 roku, czyli do dnia jego nominacji przez papieża Piusa XII na arcybiskupa poznańskiego. Zmarł po długiej chorobie 13 sierpnia 1977 r. Dzięki swojej odważnej postawie dziś nazywany jest Niezłomnym Żołnierzem Kościoła.

19 czerwca 2017 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu działającej w ramach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie wznowił umorzone w 2011 r. śledztwo w sprawie prześladowania arcybiskupa Baraniaka.

Tegoroczna emisja jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2016 roku serii znaczków, która przypomina sylwetki żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Pierwszy walor z cyklu „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” poświęcony był majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka”. W roku 2019 spółka wprowadziła do obiegu znaczek upamiętniający majora Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”. W 2021 roku na walorze znalazła się postać pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, a w 2022 roku wydanie poświęcono Józefowi Franczakowi ps. „Laluś”. Temat uzupełniają też znaczki z serii „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych” z 2017 roku, z ryngrafami por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony”, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój”, z roku 2018 z ryngrafami rtm. Witolda Pileckiego ps. „Witold” i Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz z 2020 roku z ryngrafami ks. kpt. Władysława Gurgacza ps. „Sem” i por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”. Poza obiema seriami w 2017 roku ukazał się znaczek z Franciszkiem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”.

O znaczku:

Autor projektu: Jarosław Ochendzan

Liczba znaczków: 1

Wartość: 3,90 zł

Nakład: 120 000 szt.

Technika druku: rotograwiura

Format znaczka: 31,25 x 51 mm

Papier: fluorescencyjny

Arkusz sprzedażny: 12 znaczków (4x3)

Data wprowadzenia do obiegu: 1 marca 2023 r.