Prezes Poczty Polskiej odznaczony medalem Pro Patria

Prezes Poczty Polskiej odznaczony medalem Pro Patria

Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej został odznaczony medalem Pro Patria w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a jego uroczystego wręczenia dokonał minister Jan Józef Kasprzyk.

Odznaczenie miało miejsce w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie podczas spotkania naukowo-historycznego pt. „Żołnierze niezłomni. Życie po życiu” zorganizowanego z okazji narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uzasadnieniu do medalu podkreślono ogromną rolę, jaką Poczta Polska odgrywa w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP. Przykładem działań jest zaangażowanie firmy w najważniejsze dla historii i tradycji wydarzenia poprzez działalność filatelistyczną i wydawniczą.

Medal Pro Patria został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Uhonorowane nim mogą zostać osoby i instytucje w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami jest zapewnianie kombatantom i działaczom antykomunistycznej opozycji, a także ofiarom represji reżimów totalitarnych należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki, a także przyznawanie uprawnień ustawowych i upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.