@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska zakończyła kolejny etap modernizacji wrocławskiej sortowni
Logistyka

Poczta Polska zakończyła kolejny etap modernizacji wrocławskiej sortowni

Zakończono prace adaptacyjne hali logistycznej Poczty Polskiej we Wrocławiu. Obecnie finalizowane są również prace w zakresie posadowienia nowego sortera, umożliwiającego automatyczne opracowywanie przesyłek pocztowych. Uruchomienie nowego sortera do automatycznego opracowania przesyłek KEP ma nastąpić jeszcze w I połowie br.

W grudniu 2022 r. zakończono I etap prac adaptacyjnych, dzięki czemu obiekt zyskał dodatkowe 1500m2 powierzchni (rozbudowa hali magazynowej oraz budowa budynku biurowego). Etap II zakładał dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb montowanego sortera. W ramach przeprowadzanych działań dokonano likwidacji części pomieszczeń biurowych i boksów technologicznych oraz przeniesienia punktu pocztowego, zwalniając tym samym przestrzeń dla nowej maszyny sortującej. Część pomieszczeń znajdujących się w likwidowanej zabudowie docelowo zostanie przeniesiona do nowo powstałego budynku biurowego.

Unowocześniamy i rozwijamy obecną sieć logistyczną Poczty Polskiej. W perspektywie najbliższych lat ta zmiana pozwoli nam na dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce i usług logistycznych, które są filarami strategii Spółki. Celem projektu jest również poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej - wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek. Nie bez znaczenia jest również poprawa warunków pracy naszych pracowników – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Po przeprowadzonej modernizacji obiekt zyskał dodatkowych 17 bram kurierskich. Oznacza to, że pracownicy sortowni w sumie będą mieli do dyspozycji 69 bram kurierskich wraz z podjazdami. Aktualnie trwają przygotowania do odbiorów zakończonych robót budowlanych.

Obecnie w obiekcie realizowane są aktywności związane z montowaniem sortera. Prace montażowe są zaawansowane w 95%. Jednocześnie rozpoczęły się testy akceptacyjne oraz integracja systemów IT. W tym celu została już przygotowana szyna danych, która stanowi integralną komunikację wszystkich przesyłanych danych pomiędzy systemami Poczty Polskiej a systemem sortera. Dostosowane są również systemy obsługujące dane operacyjne związane z obsługą przesyłek.