@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska i Polskie Radio nawiązują współpracę
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska i Polskie Radio nawiązują współpracę

Promocja przedsięwzięć wspólnych i indywidualnych realizowanych na rzecz promowania polskiego dziedzictwa kulturowego to główne założenia porozumienia podpisanego przez Pocztę Polską i Polskie Radio.

Na mocy dokumentu, podpisanego przez prezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego, wiceprezesa Wiesława Włodka oraz prezes Polskiego Radia dr Agnieszkę Kamińską, strony zamierzają współdziałać ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych oraz organizacji wspólnych wydarzeń specjalnych.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Polskim Radiem to jednocześnie wyraz wzajemnego szacunku i podziwu dla dorobku i bogatej historii obu Stron.  Zostało zawarte na czas określony do 31 grudnia 2023 roku z możliwością przedłużenia.

Zarówno Poczta Polska, jak i Polskie Radio posiadają zadania wynikające z realizacji misji publicznej. Misja Polskiego Radia to tworzenie programów służących rozwojowi kultury, nauki i oświaty. Dla Poczty Polskiej są to obszary, które Spółka wspiera w swojej działalności, głównie filatelistycznej. Narodowy Operator Pocztowy przypomina i kultywuje pamięć o najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej, ale również podejmuje współpracę z instytucjami kultury, które nie tylko podtrzymują pamięć o przełomowych momentach w historii Polaków, lecz także przypominają o zasługach i dokonaniach naszych rodaków.

Strategia Poczty Polskiej na lata 2021-2023 obejmuje pięć celów strategicznych, a jednym z nich jest Poczta Partnerska. To współpraca z podmiotami, które mają szczególne znaczenie dla Spółki, celem uzyskania efektu synergii. Przykładem tego podejścia są zawarte w ostatnich latach porozumienia m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Agencją Rezerw Materiałowych, Akademią Marynarki Wojennej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Lasami Państwowymi czy AMW Rewita.