@@include('build/svg-sprite.svg')
Rewolucja w komunikacji. Poczta Polska wprowadza Q-Doręczenia
Usługi cyfrowe

Rewolucja w komunikacji. Poczta Polska wprowadza Q-Doręczenia

  • Poczta Polska umożliwia już korzystanie z Q-Doręczeń, czyli nowej usługi oferowanej w ramach e-Doręczeń, czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych.
  • Z Q-Doręczeń mogą korzystać podmioty niepubliczne, czyli np. firmy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, adwokaci oraz osoby fizyczne w komunikacji pomiędzy sobą. Dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego można było korzystać wyłącznie w komunikacji z podmiotami publicznymi – organy władzy publicznej, w tym administracji samorządowej.

Już można korzystać z nowej usługi funkcjonującej w ramach e-Doręczeń – Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (RDE). Posiadacze adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) mogą w panelu usług dodatkowych szybko i wygodnie aktywować nową usługę. Dzięki Q-Doręczeniom można za pomocą swojego Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) korespondować również m.in. z osobami fizycznymi i firmami. Wprowadzona usługa stanowi uzupełnienie istniejącej od 5 października 2021 roku Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE), która służy do komunikacji elektronicznej z podmiotami publicznymi.

Rejestrowane Doręczenie Elektroniczne (RDE) to nie e-mail. Jaką przewagę mają RDE nad konwencjonalnymi wiadomościami elektronicznymi?

Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, to tzw. usługi zaufania, które obowiązują restrykcyjne normy i przepisy europejskie. Są one wykorzystywane w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Danii, Estonii, Czechach, Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii. Wysyłka pomiędzy nadawcą i odbiorcą jest realizowana przez system teleinformatyczny zaufanego dostawcy, który po przejściu zewnętrznego audytu przez firmę akredytowaną w ramach Unii Europejskiej, po pozytywnym wyniku, może ubiegać się o wpis na tzw. listę dostawców usług zaufania. System zapewnia bezpieczeństwo przesyłki i jej integralność, dowody potwierdzające poszczególne zdarzenia, które są opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu i zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy.

Jak aktywować Q-Doręczenia?

Założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można tego dokonać wygodnie i bez konieczności wychodzenia z domu poprzez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD). Po kliknięciu w panel usług dodatkowych można aktywować Q-Doręczenia. Po akceptacji regulaminu tworzona jest w czasie rzeczywistym Skrzynka Doręczeń Kwalifikowana (SDK). Od tego momentu można swobodnie korzystać z usługi i komunikować się elektronicznie i bezpiecznie z innymi posiadaczami Adresów Doręczeń Elektronicznych (ADE), których z czasem będzie przybywać.

Nadawanie ADE przez Ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję, nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik chcąc skorzystać z usługi musi się uwierzytelnić tj. zalogować środkiem identyfikacji elektronicznej np. profilem zaufanym.

Prostota i szybkość korzystania

Stworzenie nowej wiadomości jest bardzo proste. Wystarczy dodać adresata doręczenia elektronicznego, wpisać temat i treść lub dołączyć załącznik (maksymalny rozmiar wiadomości to 10MB) i wysłać. Jeżeli nadawca nie posiada pisemnej umowy z Pocztą Polską, może przejść do folderu „do opłacenia” i w wygodny sposób opłacić wysyłkę dogodną metodą poprzez bramkę płatności. Wiadomość trafia do folderu „wysłane”, gdzie przy wiadomości widoczne są dowody dotyczące danej wysyłki dotyczące m.in. nadania, preawizacji, odebrania.

Adresat otrzymuje powiadomienie o nowej przesyłce na adres e-mail wskazany do notyfikacji, po uwierzytelnieniu na Skrzynce Doręczeń Kwalifikowanych (SDK), w zakładce powiadomienia w folderze „Odebrane”, czeka wiadomość do akceptacji bądź odrzucenia. W przypadku akceptacji odbioru, pojawia się ona w zakładce przesyłki, gdzie można zapoznać się z korespondencją i dowodami dla tej przesyłki. Wiadomości wraz z dowodami możną pobrać na własny dysk lokalny.

Na Skrzynce Doręczeń Kwalifikowanych (SDK) istnieje możliwość stworzenia własnej książki adresowej z kontaktami, aby ułatwić nadawanie korespondencji.

Dodatkowo, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać z opcji „Podpisz umowę” i przekazać swoje dane kontaktowe w celu zawarcia umowy, a co za tym idzie płacić za nadane przesyłki raz w miesiącu, po otrzymaniu faktury.

Zachęcamy do skorzystania z nowej, rewolucyjnej usługi! Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://edoreczenia.poczta-polska.pl/q-doreczenia/