@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zawarły porozumienie o współpracy
Usługi i produkty

Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zawarły porozumienie o współpracy

18 stycznia br. Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) zawarły porozumienie o współpracy. Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się do współdziałania w zakresie szeroko pojętego wzmacniania zdolności operacyjno-obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród punktów pięcioletniej umowy jest m.in. doręczanie przez Pocztę Polską dokumentów powołania w trybie szczególnym, wspólne szkolenia i wsparcie promocyjne CWCR przez Pocztę Polska.

CWCR to instytucja skoncentrowana na rekrutacji oraz pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Wśród priorytetów resortu obrony narodowej jest zwiększenie liczebności armii, odtworzenie systemu rezerw oraz budowa efektywnego systemu szkolenia żołnierzy zawodowych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji stanowi istotny element w budowie nowoczesnej i silnej armii.

Porozumienie zawarte w dn. 18.01. br. w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie podpisali: Prezes Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek oraz Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś.

 – Poczta Polska stanowi ważne ogniwo Systemu Obronnego Państwa. Winno ono zapewnić zdolność funkcjonowania infrastruktury pocztowej oraz gotowość Pocztowców do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w czasie kryzysu, a nawet w czasie wojny. Poczta Polska realizuje istotne zadania publiczne, a jej nieoceniona rola komunikacyjna, logistyczna oraz zaangażowanie w obronność kraju, to tylko niektóre z haseł, z którymi utożsamiana jest nasza firma – podkreślił Krzysztof Falkowski, Prezes Poczty Polskiej.

 –  Dzisiejsze porozumienie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z Pocztą Polską jest potwierdzeniem wspólnych celów i działań w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Wsparcie procesu rekrutacji Sił Zbrojnych RP przez Pocztę Polską poprzez działalność promocyjną i informacyjną, współpraca z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji związana z obronnością państwa oraz wspólne szkolenia jest zapowiedzią owocnej współpracy w przyszłości pomiędzy naszymi instytucjami – podkreślił pułkownik Mirosław Bryś, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na Pocztę Polską zostały nałożone obowiązki w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Spółka jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych podmiotów Systemu Obronnego Państwa – Sił Zbrojnych RP i innych kluczowych instytucji. Realizowane przez Spółkę zadania to m.in. działalność planistyczna przygotowująca do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, militaryzacja, współdziałanie z Wojskową Pocztą Polową, udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP, realizacja szkolenia obronnego, czy też funkcjonowanie stałego dyżuru.