@@include('build/svg-sprite.svg')
Poczta Polska nie zapomina o Bohaterach
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska nie zapomina o Bohaterach

Poczta Polska to firma, która od blisko pięciu wieków nierozerwalnie związana jest z losami naszej Ojczyzny. Pocztowcy byli świadkami i aktywnymi uczestnikami wielu ważnych wydarzeń, wielokrotnie dając przykład odwagi, poświęcenia i hołdowania patriotycznym wartościom. Aktualnie Poczta poprzez swoje emisje filatelistyczne oraz okazjonalne wydawnictwa, przypomina o narodowych Bohaterach i istotnych epizodach naszej historii. Spółka nie zapomina także o żyjących jeszcze uczestnikach i świadkach ważnych wydarzeń, wspierając ich na wiele sposobów.

Poczta Polska jest jedną z firm, które najdłużej działają na polskim rynku. Wielowiekowe dzieje narodowego operatora pocztowego to soczewka rodzimej historii. Pocztowcy wielokrotnie stawali po stronie narodowych wartości i brali aktywny udział w zrywach wolnościowych i niepodległościowych. Upamiętnianie historii i naszych Bohaterów – tych powszechnie znanych, jak i tych, o których zasługach na próżno szukać wzmianek w większości podręczników, to istotny element misji Poczty.

Poczta to naprawdę wyjątkowa firma. Po 123 latach zaborów Pocztowcy przyczynili się do budowy jednolitego organizmu państwowego. Poczta pojawiła się w każdym zakątku odradzającej się Ojczyzny. Pocztowcy oddali także daninę krwi podczas nierównej walki z agresorem i niepodległościowych zrywów – zaznacza Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Powstanie Warszawskie zajmuje szczególne miejsce wśród wydarzeń historycznych, o których pamięć pielęgnuje Poczta Polska. Ten wyjątkowy zryw wolnościowy mieszkańców Stolicy dowiódł niezwykłej odwagi i zaangażowania szerokich mas okupowanego miasta, a jego uczestnikami było także wielu Pocztowców. Ich udział w Powstaniu Warszawskim Spółka upamiętniła, wydając dwa albumy historyczne „Zapomniana Historia Powstańczej Warszawy”, w których prezentuje sylwetki i historie cichych bohaterów, o których nie wspomina się w publikacjach naukowych. Wydawnictwa powstały w oparciu o materiały archiwalne Poczty Polskiej i we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Nie tylko poprzez publikacje narodowy operator pocztowy promuje wartości patriotyczne i honoruje ludzi, którzy dowiedli najszlachetniejszych cnót. W tym roku Poczta Polska została wyłącznym partnerem corocznej Wigilii dla Powstańców Warszawskich i ich potomków, organizowanej w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko przypominać o historii i jej Bohaterach, ale także zadbać o żywych świadków i uczestników ważnych dla Polski wydarzeń. Wiedza i zasługi Kombatantów, jak również i dziedzictwo, jakie wnieśli w naszą historię, zasługują na najwyższe uznanie i docenienie – podkreśla Krzysztof Falkowski.

W listopadzie br. Poczta została uhonorowana nagrodą złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich w kategorii Firma. To wyjątkowe trofeum wyróżnia osoby i instytucje, których działania w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną. BohaterONy stanowią także uznanie za wcielanie w życie wartości, jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy.

Wiele ważnych postaci i wydarzeń historycznych znalazło upamiętnienie na miniaturowych dziełach sztuki, emitowanych przez Pocztę. Znaczki i kartki pocztowe, dostępne w placówkach i w sklepie filatelistycznym Spółki, to nie tylko znak opłaty za usługi listowe. To także wyjątkowy nośnik naszych wartości, promocji wzorców i hołdu dla Bohaterów.

W urzędach pocztowych sprzedawane są także wydawnictwa historyczne – książki i prasa oraz różnorakie produkty polskich producentów. Poczta Polska poprzez szeroką ofertę rodzimych produktów w placówkach promuje patriotyzm gospodarczy i wspiera naszych przedsiębiorców.