Wybitna kobieta-generał na kartce Poczty Polskiej
Filatelistyka

Wybitna kobieta-generał na kartce Poczty Polskiej

Poczta Polska 12 września, dla uczczenia Święta Wojsk Lądowych, prezentuje kartkę pocztową poświęconą Marii Wittek - pierwszej kobiecie w randze generała w Wojsku Polskim odznaczonej orderem Virtuti Militari. W ramach zorganizowanych z tej okazji uroczystości, w siedzibie Spółki przedstawiono także unikatowe pamiątki po Bohaterce emisji.

Poczta Polska zaprezentowała na kartce portret gen. Marii Wittek na tle szkicu siedziby Archiwum Akt Nowych. W tym właśnie budynku znajdują się zbiory utworzonej przez Bohaterkę emisji Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski. Przy okazji prezentacji kartki, w siedzibie Poczty Polskiej publiczności przedstawiono także wyjątkowe pamiątki po gen. Marii Wittek, w tym jej czapki generalskie, order Virtuti Militari oraz najważniejsze dokumenty.

Poczta Polska, realizując swą misję krzewienia wartości patriotycznych, przypomina o wybitnych postaciach w naszej historii poprzez emisje filatelistyczne.  Upamiętnienie na kartce pani generał Marii Wittek to forma hołdu dla jej zasług oraz ważny element popularyzujący wiedzę o tej niezwykłej Bohaterce. Nie zapominamy także o Pocztowcach i ich roli w najważniejszych wydarzeniach w dziejach Polski. Odkryte przez Archiwum Akt Nowych dokumenty rzucają nowe światło na udział i zaangażowanie pracowników Poczty w siatce konspiracyjnej organizacji pocztowej, służącej państwu podziemnemu w czasie II wojny światowej – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. 

Poczta od kilku lat odsłania kulisy swoich archiwów, które są jednymi z największych w Polsce. Zasoby pocztowe mierzą kilometry akt dokumentujących nie tylko historię Spółki, ale również dzieje jej pracowników nierozerwalnie związanych z historią ojczyzny. Wśród różnorodnych dokumentów znajdujemy zarówno te mówiące o okolicznościach zatrudnienia, zajmowanych stanowiskach, referencjach i rekomendacjach, jak i poświadczenia o działalności publicznej, czy stopniach wojskowych. Archiwum Poczty to skarbnica wiedzy dla historyków, badaczy dziejów Polski, pisarzy i publicystów.

Poczta Polska współpracuje z Archiwum Akt Nowych w celu pozyskania informacji na temat dokonań Pocztowców i osób związanych z działaniem organizacji patriotycznych działających w jej strukturach.

Prezentowana na wystawie dokumentacja odkrywa działalność komórek organizacji pocztowej, jej strukturę, zadania oraz członków. W zbiorach znalazły się również przejęte listy żołnierzy niemieckich z frontu, które wysyłali do swych domów. Te materiały wykorzystywane były przez wywiad AK do określania nastrojów wśród wrogiej armii, położenia jednostek i innych elementów potrzebnych do analiz militarnych i wywiadowczych. Organizacja pocztowa przejmowała również donosy pisane do władz niemieckich.

Dzięki zarchiwizowanym dokumentom ujawniono, że w strukturach ZWZ-AK funkcjonowała poczta wewnętrzna, której działalność de facto stanowiła podstawę rozwoju organizacji. Zaprezentowano także dokumenty pokazujące sposób obiegu poczty wewnętrznej.

Archiwa Poczty Polskiej są imponujące. Najstarsze przechowywane akta mają 151 lat – początek ich wytwarzania datowany jest na rok 1870. Spółka przechowuje około 200 tys. mb dokumentacji, co odpowiada wielkości ustawionych segregatorów z dokumentami wzdłuż drogi z Katowic do Łodzi. Dokumentacja zajmuje powierzchnię blisko 25 tys. m2, czyli prawie cztery boiska piłkarskie.

Prace badawcze prowadzone w Archiwum Poczty prowadzą do odkrywania dokumentacji o szczególnym znaczeniu historycznym. Tak też powstała baza danych pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych w latach 1918 - 1939 z obszaru Warszawy, Łodzi, Lublina i Białegostoku, sporządzona na podstawie akt osobowych zgromadzonych w magazynach archiwum zakładowego w Warszawie. Obecnie tworzona jest kolejna baza dla dokumentacji pracowników Poczty, Radiofonizacji Kraju i Radia, zatrudnionych po 1945 roku.

O kartce

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk. Projekt: Poczta Polska S.A. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Warszawa 1. na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): zdjęcie oryginalnego, należącego do Marii Wittek orderu Virtuti Militari. na ilustracji: zdjęcie gen. Marii Wittek na tle szkicu budynku Archiwum Akt Nowych, w którym znajdują się zbiory utworzonej przez nią Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski.