Poczta Polska i Poczta Ukrainy zawarły Memorandum o współpracy
O Poczcie Polskiej

Poczta Polska i Poczta Ukrainy zawarły Memorandum o współpracy

Pogłębienie instytucjonalnej współpracy pomiędzy Pocztą Polską i Pocztą Ukrainy w obszarze tradycyjnych usług pocztowych, eksploatacji, innowacji, logistyki oraz w zakresie umacniania istniejących i nawiązywania nowych relacji biznesowych, to główne założenia Memorandum, podpisanego 16 sierpnia br., przez reprezentujących Spółkę prezesa Tomasza Zdzikota oraz wiceprezesa Mateusza Wodejkę i Igora Smelyanskyego, dyrektora generalnego UKRPOSHTY.

Dzięki podpisanemu dokumentowi dotychczasowa współpraca ulegnie skuteczniejszej koordynacji i intensyfikacji. Memorandum zakłada kooperację w kluczowych obszarach działalności Poczty Polskiej i Poczty Ukrainy. Celem pogłębienia dotychczasowej współpracy jest efektywniejsze współdziałanie w obszarze eksploatacji, innowacji, logistyki oraz w zakresie umacniania istniejących i nawiązywania nowych relacji biznesowych z podmiotami operującymi w sektorze e-Commerce. Wspólnie podejmowane działania mają na celu m.in. ułatwienie procesów zakupowych dla obywateli polskich i ukraińskich, a także ugruntowanie wiodącej roli poczt narodowych na swoich macierzystych rynkach.

Poczta Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie wspiera swojego ukraińskiego odpowiednika. Aktualna sytuacja geopolityczna stwarza nowe ramy do współpracy, którą pragniemy pogłębić i lepiej skoordynować. Skorzystają na tym zarówno obie instytucje, czyli narodowi operatorzy pocztowi, ale także nasi Klienci zamieszkujący obie strony granicy – zaznacza Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska i Poczta Ukrainy zadeklarowały chęć wzajemnego wspierania się w zasadniczych kwestiach dotyczących integrowania produktów, rozliczeń międzyoperatorskich oraz koordynowania ich z innymi operatorami w regionach.

Dzięki Memorandum możliwa stanie się skuteczniejsza komunikacja oraz współpraca w obszarze biznesu pocztowego, jak i na forach kluczowych międzynarodowych organizacji pocztowych. Poczta Polska to niezawodny partner, na którego możemy liczyć. Cieszę się, że nasza owocne współdziałanie będzie nie tylko kontynuowane, ale i rozwijane. Dziękujemy za wszystko, co zrobiła dla nas Poczta Polska, trzymamy kciuki za wzrost wolumenów przesyłek  – zaznacza Igor Smelyansky, dyrektor generalny UKRPOSHTY.

Zarówno Poczta Polska, jak i Poczta Ukrainy zorganizują grupy robocze, w celu wdrażania postanowień Memorandum, co umożliwi skuteczniejsze współdziałanie. 

Poczta Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. W uzgodnieniu z Pocztą Ukrainy, Poczta Polska przejęła m.in. rolę łącznika ukraińskiego operatora w międzynarodowym ruchu pocztowym. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Operator narodowy, w ramach pomocy mieszkańcom walczącej Ukrainy, dokonał również darowizny siedmiu opancerzonych bankowozów przeznaczonych do przewozu gotówki. Ponadto Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz w hotelu pracowniczym, pojazdy do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce i do transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poczta zgłosiła także gotowość do zaoferowania uchodźcom miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego. Warto przypomnieć, że w marcu br. Spółka wprowadziła również do obiegu specjalny znaczek pocztowy emisji „Jesteśmy z Wami!”, jako wyraz wsparcia, szacunku i solidarności z walczącą o wolność i niepodległość Ukrainą.

Więcej informacji o wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Spółkę w ramach akcji pomocowej dla Ukrainy można znaleźć na specjalnej stronie: https://www.poczta-polska.pl/ukraina-info/