Poczta Polska wspiera kampanię rekrutacyjną MON

Poczta Polska wspiera kampanię rekrutacyjną MON

Poczta Polska włączyła się w kampanię informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach akcji związanej z wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, mającej na celu zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP. W placówkach pocztowych na terenie całego kraju eksponowane są plakaty zachęcające do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.

Dziś Wojsko Polskie liczy 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przewiduje, że docelowo będzie to 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. służących w WOT.

Materiały przygotowane przez MON zachęcają do wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Informują o kwocie przyznawanej już od pierwszego dnia służby i stronie internetowej, gdzie chętni mogą założyć konto w procesie rekrutacyjnym.

Jako pracodawca, Poczta Polska wspiera także pracowników-żołnierzy WOT. Dba o to, aby umożliwić im realizację zadań wynikających przynależności do jednego z rodzajów  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspiera zdobywanie nowych kwalifikacji w specjalistycznych dziedzinach wojskowych.  Potwierdzeniem zaangażowania Poczty Polskiej we wspieranie WOT jest tytuł laureata konkursu pn.: „Pracodawca przyjazny WOT” otrzymanej w 2019 roku przez region świętokrzyski Poczty Polskiej.

Poczta uruchomiła program „Ramię w Ramię z WOT”, którego kluczowymi elementami są: udział Pocztowców w budowaniu powszechnej gotowości do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wniesienie doświadczenia zawodowego i zdolności zdobytych podczas pełnienia służby do pracy zawodowej, zdobycie umiejętności i doświadczenia podczas szkolenia w ramach służby pełnionej w Wojskach Obrony Terytorialnej, które mogą służyć pracodawcy, współpracownikom oraz społecznościom lokalnym.

- Poczta Polska konsekwentnie wspiera akcje informacyjne inicjowane przez państwo i podmioty publiczne – wyjaśnia Daniel Witowski, rzecznik Poczty Polskiej. - Włączyliśmy się m.in. w nagłaśnianie komunikatów przygotowanych przez UOKiK („Policz i nie przelicz się!” –  apel o rozważne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i finansowych), policję (ostrzegające przed oszustwami związanymi z wyłudzaniem pieniędzy) czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Bezpieczny Przejazd”). Ostatnimi czasy mocno zaangażowaliśmy się również w promocję inicjatywy #MuremZaPolskimMundurem – przypomina Witowski.