Poczta rozpoczęła modernizację i rozbudowę swojej sortowni we Wrocławiu
Logistyka

Poczta rozpoczęła modernizację i rozbudowę swojej sortowni we Wrocławiu

Umaszynowienie wrocławskiej sortowni jest jednym z kluczowych zadań w ramach strategicznego projektu Poczty Polskiej - Architektura Sieci Logistycznej. Integralną częścią tego zadania jest rozbudowanie istniejącej hali na potrzeby montażu nowego sortera paczkowego. Dzięki tej inwestycji wzrośnie efektywność obsługiwanego wolumenu przesyłek. 

Poczta Polska rozpoczęła prace adaptacyjne obiektu we Wrocławiu. Mają one na celu przebudowę oraz rozbudowę istniejącej hali, jak również dostosowanie realizowanych w niej procesów do wymagań uzgodnionych z dostawcą sortera. Za przygotowania infrastrukturalne, czyli realizację prac budowlano-adaptacyjnych będzie odpowiedzialny wykonawca, którego wyłoniono w wyniku postępowania przetargowego - Mostostal Warszawa S.A.

Celem naszych inwestycji w optymalizację procesów logistycznych jest zwiększenie konkurencyjności i jakości oferowanych usług. Rynek jest coraz bardziej wymagający, a Klienci oczekują sprawnej i szybkiej obsługi. Dzięki modernizacji naszej powierzchni operacyjnej i nowemu sorterowi, który już wkrótce pojawi się we Wrocławiu, Poczta Polska zapewni wyższą jakość świadczonych usług. Dla Klienta oznacza to poprawę terminowości, a w dłuższej perspektywiewzrost zaufania do narodowego operatora pocztowego – zaznacza prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

W wyniku przeprowadzonych prac ogólna powierzchnia wrocławskiej sortowni wzrośnie o ponad 1,5 tys. m2

Realizacja zadań w ramach strategicznego projektu Poczty Polskiej  „Architektura Sieci Logistycznej” nabiera tempa i wchodzi w kolejny etap.  Modernizacja hali we Wrocławiu pozwoli na poprawę efektywności sieci logistycznej, zapewnienie terminowości dla przesyłek kurierskich oraz większy komfort pracy. Unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, pozwoli na dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Pierwszy etap prac adaptacyjnych obejmuje likwidację części ścian działowych i zwolnienie pozyskanej w ten sposób przestrzeni dla nowej maszyny sortującej. Nad istniejącymi zabudowaniami w części recepcji oraz ekspedycji zostaną zmodernizowane instalacje techniczne w taki sposób, aby nie kolidowały z planowanym przebiegiem linii sortera. Część pomieszczeń, znajdujących się w likwidowanych strefach, zostanie przeniesiona do nowego budynku socjalno-biurowego, a pozostałe będą alokowane do wyznaczonych stref w przestrzeni istniejącej hali lub do pomieszczeń.  

Po przebudowie do dyspozycji pocztowców będzie 61 doków wraz z podjazdami. Wykonanie dodatkowych bram w istniejących ścianach hali wymaga wprowadzenia zmian zarówno wewnątrz budynku (zmiana organizacji pól operacyjnych),  jak i na zewnątrz (podjazdy i place manewrowe dla pojazdów). 

Zakończenie prac adaptacyjnych wewnątrz istniejącego budynku zostało zaplanowane na koniec czerwca, tak aby umożliwić rozpoczęcie montażu konstrukcji podtrzymującej  oraz części mechanicznej sortera zgodnie z założonym harmonogramem. 

Następnym etapem prac związanych z adaptacją będzie dobudowanie dwóch obiektów do istniejącej hali oraz modernizacja dróg dojazdowych z placami manewrowymi przy nowych dokach. Jednym z zaplanowanych budynków będzie dwukondygnacyjny biurowiec, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku o powierzchni ponad 750 m2. Znajdować się w nim będą pomieszczenia biurowe, szkoleniowe, techniczne, magazynowe, socjalne oraz stanowiska ds. rozliczeń kurierów. Kolejny budynek przewidziany w północno-wschodnim narożniku istniejącego obiektu, o powierzchni ponad 760 m2, będzie głównie pełnić funkcję magazynu opakowań zbiorczych oraz dokumentacji operacyjnej.  

Istotnym elementem naszej polityki zarządzania nieruchomościami jest ścisłe powiązanie z celami biznesowymi Spółki. Niezwykle ważne jest efektywne wykorzystanie potencjału, jaki ma największa spółka infrastrukturalna i logistyczna w kraju.  Poczta Polska konsekwentnie modernizuje centra logistyczne, zapewniając odpowiednią powierzchnię do instalacji nowoczesnych sorterów paczkowych – podkreśla Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej.

Zakończenie prac adaptacyjnych zewnętrznych, w tym dobudowanie nowych budynków biurowych i magazynowych, zostało zaplanowane na IV kwartał 2022 r. 

Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurier, ekspres, paczka). Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie Architektury Sieci Logistycznej (ASL). Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025. 

Architektura Sieci Logistycznej to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP  i e-commerce. 

W ostatnim czasie Poczta Polska i Panattoni podpisały umowę najmu na nową halę logistyczną w Kaliszu, wynajem ponad 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej dla drugiej sortowni w Warszawie.