Poczta Polska otworzy drugą warszawską sortownię dla efektywniejszej obsługi przesyłek
Logistyka

Poczta Polska otworzy drugą warszawską sortownię dla efektywniejszej obsługi przesyłek

Jedna z najważniejszych inwestycji Poczty Polskiej staje się faktem. Narodowy operator pocztowy rośnie w siłę. Spółka i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys.m2 powierzchni operacyjno-logistycznej. Warszawa II to kompleks budynków, które Spółka zamierza pozyskać w ramach realizacji projektu strategicznego Architektura Sieci Logistycznej. Celem inwestycji jest optymalizacja procesów logistycznych, co przełoży się na wzrost terminowości, przepustowości i jakości świadczonych usług. Hale będą gotowe pod koniec 2023 roku.

Poczta Polska podejmuje szereg działań zmierzających ku unowocześnieniu obecnej sieci logistycznej oraz jej umaszynowieniu, co w perspektywie najbliższych lat pozwoli Spółce na realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP (kurier, paczka, ekspress), e-commerce i usług logistycznych.

Z punktu widzenia rynkowego i możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej bardzo istotne jest posiadanie właściwie zaplanowanej sieci połączeń, optymalnie zlokalizowanych hal dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz ich wyposażenie w nowoczesne sortery przeznaczone do automatycznego opracowywania przesyłek.

Umowa między Pocztą Polską i Panattoni na najem hali logistycznej została podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na okres 20 lat. Deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych, zgodnie z zaakceptowanym przez Pocztę Polską harmonogramem, rozpocznie w najbliższym czasie prace projektowe, a następnie budowlane, obejmujące powstanie dwóch odrębnych budynków, połączonych z towarzyszącymi obiektami i siecią komunikacyjną.

Celem Poczty Polskiej jest utrzymanie konkurencyjnej pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku usług e-commerce. Pozyskanie nowego obiektu logistycznego bezpośrednio w obszarze Warszawy umożliwi obsługę rosnącego wolumenu przesyłek paczkowych i paletowych oraz automatyzację procesów logistycznych. Wzrost wydajności sieci logistycznej poprawi standardy świadczonych usług, a w szczególności także ich terminowość – podkreśla Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Inwestycja powstanie w rejonie Warszawy i składać się będzie z 2 obiektów, z przeznaczeniem na funkcje węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych węzłów rozdzielczych w kraju oraz z własnego obszaru działania, w tym również nadawanych przez klientów masowych. W skład tych obiektów wejdzie  hala magazynowa cross dock o powierzchni ponad 12 tys. m2 oraz hala magazynowo-operacyjna o powierzchni ponad 26 tys. m2. Dodatkowo zostaną ulokowane strefy z funkcją wsparcia oraz zaplecza technicznego. Dopełnieniem, zakładanej przez Pocztę Polską funkcjonalności obiektu, będzie zabezpieczenie ponad 400 miejsc parkingowych umiejscowionych w bezpośrednim otoczeniu hal operacyjnych  oraz przy wjeździe na obiekt.

Poprawa warunków infrastrukturalnych pozwoli na wprowadzenie nowego standardu opracowania przesyłek KEP, co w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia potencjału warszawskiej sortowni i przełoży się na wzrost efektywności całej sieci logistycznej Poczty Polskiej. Uruchomienie sortowni w nowej lokalizacji pozwoli na optymalizację kosztów opracowywania przesyłek, dodatkowo stanowić będzie istotną korzyść z punktu widzenia ergonomii i organizacji pracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w IV kwartale 2023 roku wykonawca przekaże Poczcie Polskiej do użytkowania obiekt o powierzchni ponad 50 tys. m2 . Jednocześnie jeszcze w tym roku zostało zaplanowane uruchomienie postępowania na umaszynowienie nowej hali.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki.