@@include('build/svg-sprite.svg')
Jesteśmy z Wami! – specjalny znaczek wyrazem wsparcia dla Ukrainy
Filatelistyka

Jesteśmy z Wami! – specjalny znaczek wyrazem wsparcia dla Ukrainy

W piątek, 25 marca br., Poczta Polska wprowadziła do obiegu specjalny znaczek pocztowy emisji „Jesteśmy z Wami!”, jako wyraz wsparcia, szacunku i solidarności z walczącą o wolność i niepodległość Ukrainą. Ten unikatowy walor w nakładzie 3 mln sztuk trafił do placówek pocztowych w całym kraju.

Prezentacja wyjątkowego znaczka miała miejsce 25 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W uroczystości wzięli udział wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot i Oleh Kuts, radca-minister, zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce.

- Najazd Rosji na Ukrainę zburzył spokój na świecie. Zmienił życie nas wszystkich, a nade wszystko los obywateli Ukrainy. Polacy doświadczyli wojny, wiedzą jak szybko niweczy ona dokonania pokoleń i jak głębokie rany zostawia – powiedział w czasie prezentacji nowego znaczka Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceszef polskiej dyplomacji. - Może właśnie dlatego, że mamy w pamięci bolesne doświadczenie wojen XX wieku, naturalnym odruchem Polski i Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców jest bezwarunkowa solidarność i wsparcie. Ich symbolem są ściskające się dłonie, widoczne na znaczku - podkreślił. 

Ukraina padła ofiarą haniebnego aktu agresji ze strony Rosji. Z dnia na dzień świat naszych sąsiadów legł w gruzach. Musieli chwycić za broń, by ratować to co najcenniejsze: życie swoje i swoich bliskich, domy, w których mieszkali oraz wartości, w które wierzą. Tysiące osób straciło życie. Miliony kobiet, dzieci i osób starszych musiało opuścić swój kraj szukając schronienia, także pod gościnnym polskim dachem. Ci którzy pozostali, bohatersko stawiają opór najeźdźcy, dając światu bezcenną lekcję odwagi, umiłowania wolności i suwerenności. Dziś do nich wszystkich kierujemy nasze przesłanie: nie jesteście osamotnieni – jesteśmy z Wami! Zwyciężycie! – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Przedstawiony na znaczku, autorstwa Pawła Myszki, uścisk dwóch dłoni w barwach narodowych Polski i Ukrainy ma podkreślić jedność, uwypuklić wspólnotę wyznawanych wartości i zapowiedzieć zaangażowanie w odbudowę nowej niepodległej Ukrainy, po zakończeniu rosyjskiej okupacji. Nazwa emisji „Jesteśmy z Wami!”, w dwóch wersjach językowych - po polsku i ukraińsku, znalazła się w centralnej części kompozycji grafiki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA.

Oprócz znaczka do obiegu trafia również koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu). Grafika na kopercie przedstawia stojącą na Placu Niepodległości, popularnie zwanym Majdanem, rzeźbę bogini Brzegini (ukr. Berehynia) symbolizującą niezależność Ukrainy i upamiętniają uzyskanie niepodległości.

– Ciesząc się wolnością i niepodległością swojej ojczyzny, nie możemy udawać, że obecna sytuacja w świecie nas nie dotyczy. Nikt inny – jak właśnie Polacy – tak doskonale nie rozumie potrzeby walki z okupantem. Wspólnota korzeni chrześcijańskich oraz wyznawania tych samych – najważniejszych dla człowieka – wartości: ochrony życia i zdrowia sprawia, że zryw solidarnościowy milionów Polaków, jest tak nieprawdopodobny. Świat patrzy na nas z niedowierzaniem, a my wiemy, że pomoc Ukrainie nie jest wykalkulowaną polityczną koniecznością, ale przede wszystkim potrzebą serca. I tę potrzebę serca manifestuje ten wyjątkowy znaczek obiegowy – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej. – Jesteśmy z Wami Bracia Ukraińcy i obiecujemy, że możecie na nas liczyć również w przyszłości – dodaje.

Wprowadzenie emisji do obiegu w tak krótkim czasie było możliwe głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zrealizowała zamówienie na produkcję wielomilionowego nakładu w rekordowym tempie.

Nie pozostajemy obojętni na cierpienia, jakie dotknęły naszych sąsiadów. W obliczu kryzysu humanitarnego wywołanego toczącą się wojną każdy wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy jest ważny. Za pośrednictwem tego waloru, wyprodukowanego w murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, manifestujemy naszą solidarność z narodem ukraińskim. To znaczek szczególny, który z jednej strony wyraża nasz podziw dla odwagi i waleczności Ukraińców, a z drugiej zapewnia o naszym wsparciu dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do ucieczki i poszukiwania bezpiecznego schronienia. Jako naród stajemy na wysokości zadania, niosąc pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy w każdym zakątku naszego kraju. Chcemy, żeby ci, którzy pozostali aby walczyć, wiedzieli, że ich mamy, żony, dzieci są bezpieczne i otoczone opieką – mówi Maciej Biernat, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Specjalna emisja filatelistyczna jest jedną z wielu inicjatyw podjętych od początku rosyjskiej agresji, przez Pocztę Polską. Zasady polityki emisyjnej znaczków pocztowych, zgodne z duchem Światowej Konwencji Pocztowej, zakładają, że tematy w planie emisji walorów filatelistycznych powinny obejmować wydarzenia mające szczególny wymiar i znaczenie. Do takich niewątpliwie zalicza się atak Rosji na niepodległe państwo ukraińskie. Dzięki sprzedaży znaczków Poczta może angażować się, także ze środków własnych, w pomoc uchodźcom z Ukrainy i tym, którzy zostali na miejscu broniąc się przez rosyjską agresją. Już teraz Spółka, we współpracy z Klientami, podmiotami z Grupy Kapitałowej oraz Fundacją „Pocztowy Dar” wysłała na Ukrainę ponad 200 palet z najpotrzebniejszymi przedmiotami o wartości ponad 1,3 mln zł. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Narodowy operator pocztowy oddał do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (znalazło w nich schronienie już prawie 200 uchodźców) oraz w hotelu pracowniczym, pojazdy do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce i do transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poczta zgłosiła także gotowości do zaoferowania uchodźcom miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

O znaczku:
autor projektu znaczka: Paweł Myszka
liczba znaczków: 1
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
wartość: PRIORYTETOWY S
nakład: 3 000 000 szt., powtarzalny
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 25 marca 2022 r