Poczta przyspieszy w Trójmieście. Spółka uruchamia nową sortownię w Gdyni
Logistyka

Poczta przyspieszy w Trójmieście. Spółka uruchamia nową sortownię w Gdyni

Szybsze dostarczanie przesyłek do klientów to tylko niektóre z celów, jakie przyświecają Poczcie Polskiej S.A., która w dniu 22 lutego br. otwiera nowy punkt rozdzielczo-przeładunkowy mieszczący się przy ul. Hutniczej 48 w Gdyni. To element rozbudowy nowej sieci logistycznej Spółki, która zwiększa efektywność dostaw przesyłek do klientów biznesowych i indywidualnych.

Łączna powierzchnia hali zajmuje prawie 4,5 tys. metrów. Główną funkcją nowego obiektu będzie wsparcie działania sortowni regionalnej w Pruszczu Gdańskim oraz obsługa logistyczna północnej części obszaru Trójmiasta, w tym również usługi kurierskiej Pocztex. Dodatkowo, w obiekcie znajdują się punkty obsługi klientów instytucjonalnych i biznesowych.

Otwarcie nowego punktu rozdzielczo-przeładunkowego Gdynia 2 wpisuje się w obraną przez Pocztę Polską na lata 2021-2023 strategię w kierunku zwiększenia udziału na rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe), na rzecz obsługi rosnących wolumenów przesyłek e-commerce. Spółka rozbudowuje nowoczesną infrastrukturę logistyczną, uwzględniającą bieżące trendy w zakresie lokowania obiektów logistycznych poza centrami miast, w doskonałych z komunikacyjnego punktu widzenia punktach, by zapewnić optymalne rozwiązania i zaplecze do obsługi zwiększających się wolumenów paczek.

– Konsekwentnie inwestujemy w rozwój logistyki i bazy infrastrukturalnej oraz zwiększenie potencjału technologicznego Poczty Polskiej. Nowy punkt rozdzielczo-przeładunkowy w Gdyni to kolejny krok w kierunku nowoczesności i poprawy efektywności obsługi przesyłek dla klientów biznesowych i indywidualnych z Trójmiasta i okolic – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Nowoczesny obiekt rozdzielczo-przeładunkowy jest zapleczem logistycznym do obsługi północnej części obszaru Trójmiasta. Będzie tu realizowana obsługa ponad 600 klientów umownych z sektora finansów publicznych i biznesowych (sektor e-commerce) zlokalizowanych w Gdyni, Sopocie oraz powiecie wejherowskim, puckim i lęborskim. 

– Obsługa rosnącego rynku e-commerce ma coraz większe znaczenie dla Poczty Polskiej, chcemy być liderem na tym rynku, dlatego rozwijamy się, aby obsługiwać sprawnie klientów umownych, szczególnie sklepy internetowe. Nowa hala o większej powierzchni daje nam możliwości jak najlepszej obsługi naszych klientów, poprawia też komfort pracy zatrudnionych w niej osób – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

UP Gdynia 2 pełni istotną rolę dla obsługi przesyłek kurierskich Pocztex. W tym zakresie koordynuje obsługę logistyczną m.in. miasta Gdynia (250 tys. mieszkańców), gminy Kosakowo, a w soboty dodatkowo powiatu puckiego i kartuskiego. Doręczenia przesyłek realizuje łącznie 50 kurierów i listonoszy, którzy codziennie rano odbierają z niej przesyłki listowe i paczkowe do doręczenia w tych rejonach. Nowa hala jest dobrze skomunikowana z sortownią regionalną Poczty zlokalizowaną w Pruszczu Gdańskim. Dzięki usytuowaniu blisko drogi ekspresowej S6 i dalej autostrady A1 zapewniona jest także szybka komunikacja z Polską centralną.

Park logistyczny przy ul. Hutniczej 48, znajduje się w strefie ekonomicznej usytuowanej na obrzeżach Gdyni. Zajmuje łączną powierzchnię prawie 4,5 tys. metrów. Dzięki nowoczesnej konstrukcji budynku, uwzględniającej doki i rampy przeładunkowe, umożliwia łatwiejsze i bezpieczniejsze opracowywanie nadchodzącego lub wychodzącego ładunku, co ma bezpośrednie przełożenie na terminowość w zakresie realizacji operacji logistycznych. Z obiektu istnieje doskonały dojazd do Portu Gdynia oraz wyjazd na Obwodnicę Trójmiasta.

Sieć logistyczna Poczty Polskiej obejmuje 14 sortowni regionalnych oraz 13 sortowni lokalnych, które w połączeniu z siecią 7600 placówek pocztowych stanowią zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju logistyki. Doręczaniem przesyłek zajmuje się ok. 25 tys. listonoszy i kurierów.

– Rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych prowadzonych obecnie w Spółce. Nieruchomości, które nie są przystosowane do wymagań współczesnej logistyki pocztowej są przez nas wystawiane na sprzedaż, jednocześnie pozyskujemy nowoczesne obiekty, takie jak ten w Gdyni, które pozwalają na efektywną realizację obsługi przesyłek – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Zmiana lokalizacji siedziby UP Gdynia 2 z obszaru mieszczącego się w centrum miasta  do strefy ekonomicznej usytuowanej na obrzeżach Gdyni w skupisku przedsiębiorstw produkcyjnych i  handlowych oraz korporacji międzynarodowych i instytucji państwowych, oprócz efektu biznesowego związanego ze sprzedażą nieruchomości własności PP, miała również na celu poprawę standardu pracy oraz warunków BHP i PPOŻ pracownikom UP Gdynia 2, poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenia efektywności pracy.

Oprócz inwestycji w sortownie lokale, Poczta Polska realizuje projekt „Zmiana modelu Architektury Sieci Logistycznej Poczty Polskiej” mający na celu transformację sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP. Projekt ten obejmuje budowę lub wynajem hal dla sortowni regionalnych. W ramach tego projektu jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest pozyskanie drugiego obiektu logistycznego w obszarze Warszawy lub najbliższej okolicy stolicy.  Równocześnie rozpoczęto prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku. Równolegle, w ramach projektu ASL, toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025, Poczta uzyskała dofinansowanie budżetu państwa do tego projektu w wysokości 190 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji.