OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na pojawiające się informacje godzące w dobry wizerunek Spółki na temat niższych wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w stosunku do wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku, Spółka dementuje wszelkie ww. nieprawdziwe informacje podane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poczta Polska S.A. jako rzetelny pracodawca i płatnik zobowiązana jest do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa naliczania wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych. Wynagrodzenia za grudzień 2021 roku wypłacone w nowym roku naliczone zostały poprawnie z zastosowaniem przepisów podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem wg stanu na dzień 01.01.2022 r.

Pracownikom zastosowano ulgę zmniejszającą podatek na podstawie złożonych oświadczeń PIT-2. Honorowano oświadczenia PIT-2 z lat poprzednich, jak również nowe złożone w ramach szerokiej akcji informacyjnej kierowanej do pracowników Spółki.

Pracownicy mieli możliwość złożenia wniosków o zastosowanie zwolnień podatkowych, które zostały uwzględnione przy naliczaniu wynagrodzeń tj.:

  • ulga dla pracującego seniora,
  • ulga dla rodziny 4+,
  • ulga na powrót.

Ulgę dla klasy średniej zastosowano do przychodów spełniających ustawowe kryteria.