Poczta Polska upamiętnia znaczkiem i kopertą 30-lecie istnienia Radia Maryja
Filatelistyka

Poczta Polska upamiętnia znaczkiem i kopertą 30-lecie istnienia Radia Maryja

Poczta Polska rozpoczyna emisję okolicznościowego znaczka oraz koperty pierwszego dnia obiegu, wydanych z okazji przypadającej 8 grudnia br. 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Emisja walorów została zrealizowana w ścisłej współpracy z katolicką rozgłośnią.

Na znaczku wprowadzonym do obiegu 4 grudnia br. przedstawiono montaż dwóch fotografii o tematyce religijnej. Na pierwszym zdjęciu, autorstwa Arturo Mari, ukazany jest św. Jan Paweł II. Na drugiej fotografii widnieje figurka Matki Boskiej Fatimskiej, znajdująca się w kaplicy w siedzibie Radia Maryja w Toruniu. Kręgi okalające wytwór sztuki sakralnej nawiązują do fal radiowych. W lewym górnym rogu widnieje tytuł emisji: "30-lecie Radia Maryja".

Uzupełnieniem znaczka jest koperta pierwszego dnia obiegu. W grafice ​koperty znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która przez niemal cały pontyfikat towarzyszyła św. Janowi Pawłowi II w jego prywatnej kaplicy w Watykanie. Obecnie obraz znajduje się w prezbiterium Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, które jest wierną kopią kaplicy watykańskiej. Na kopercie widnieje także cytat wypowiedziany przez Papieża-Polaka 29 marca 1995 roku w Rzymie, odnoszący się do Radia Maryja. Uwagę zwraca także datownik, nawiązujący formą do różańca. Widnieje w nim nazwa emisji i data wprowadzenia do obiegu.

– Poczta Polska, dzięki wydawnictwom filatelistycznym, upamiętnia ważne rocznice i wydarzenia. Powstanie katolickiego Radia Maryja, które towarzyszy milionom Polaków od wielu lat w ich codziennym życiu, bez wątpienia zapisało się na kartach współczesnej historii naszego kraju. Doceniamy rolę Kościoła w budowaniu wspólnotowości i propagowaniu szczytnych wartości etycznych. Warto przypomnieć, że tym roku walorami upamiętniliśmy również m.in. Prymasa Tysiąclecia i Matkę Czacką – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. 

Radio Maryja powstało 4 grudnia 1991 w Toruniu z inicjatywy zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest rozgłośnią religijną o największym zasięgu w Polsce, a głównymi elementami pasma programowego są ewangelizacja, modlitwa, medytacja, muzyka religijna oraz publicystyka społeczno-polityczna. Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 9 grudnia 1991, działając początkowo jako stacja lokalna, a od 1994 – już na skalę ogólnokrajową. Od 2 maja 2006 nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje 8-osobowa Rada Programowa, w której skład wchodzi 4 członków powoływanych przez Episkopat Polski oraz 4 członków powoływanych przez zakon redemptorystów.

−  Radio Maryja od wielu lat towarzyszy Polakom w ich codziennym życiu. To rozgłośnia, której misja nie kończy się na ewangelizacji czy transmisji liturgii świętej. Radio Maryja buduje wspólnotę opartą na chrześcijańskich wartościach, poszanowaniu tradycji i przywiązaniu do polskości, czyli wszystkich tych normach, które są bliskie misji Poczty Polskiej – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Znaczek z okazji 30-lecia istnienia Radia Maryja nie jest pierwszym wydawnictwem filatelistycznym, upamiętniającym powstanie największej katolickiej rozgłośni w Polsce. W grudniu 2016 r. Poczta zaprezentowała walor z okazji 25 rocznicy istnienia toruńskiej stacji radiowej. Na znaczku poświęconym temu wydarzeniu zaprezentowano wizerunek Maryi i napis „25-lecie Radia Maryja”. Walor uzupełniony został emisją kopert pierwszego dnia obiegu, na którym widniał cytat św. Jana Pawła II: „Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie, do cywilizacji miłości”.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Poczta Polska S.A.
liczba znaczków: 1
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
wartość: 4,10 zł
nakład: 168 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 4 grudnia 2021 r.