Poczta Polska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni uruchomiły studia MBA

Poczta Polska i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni uruchomiły studia MBA

Na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w miniony weekend odbył się zjazd słuchaczy I edycji studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration na kierunku „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi”, organizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni w partnerstwie z Pocztą Polską S.A.

Inaugurację roku akademickiego na nowym kierunku studiów poprzedziły wykłady dra hab. Tomasza Szubrychta, rektora-komandora Akademii Marynarki Wojennej, Tomasz Zdzikota, prezesa Poczty Polskiej S.A. oraz Roberta Kośli, dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM.

Dyplom MBA jest już standardem wśród kadry zarządzającej. Studia, które uruchamiamy we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem są jednak unikatowe i wyjątkowe. W ich trakcie będziemy łączyć dwa światy. Zarządzanie w sektorze gospodarczym ze światem bezpieczeństwa. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy partnerem tych studiów, bo taka jest potrzeba organizacji, którą kieruję. Poczta dziś nie kojarzy się z nowoczesnością, ale to się zmieni. Sukcesywnie nadrabiamy dług technologiczny poprzez inwestycje i szkolenie kadr. Od października Poczta realizuje usługi wynikające z ustawy o e-Doręczeniach, za chwilę uruchomimy nowoczesną aplikację powiązaną z automatami paczkowymi, powstanie także nowoczesna strona internetowa. Musimy stać się firmą bardziej cyfrową, bo takie są wymogi prawne i oczekiwania rynku, a my chcemy im sprostać – powiedział prezes Poczty Polskiej, Tomasz Zdzikot.

Poczta Polska S.A. będzie pełnić merytoryczny nadzór nad studiami jako największa firma infrastrukturalna w Polsce, świadcząca - w szerokim i coraz bardziej rozległym zakresie - usługi cyfrowe na rzecz państwa i obywateli. Ponadto partnerami kierunku EMBA w AMW w Gdyni są także m.in. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni czy ISSA Polska będąca stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów zajmujących się ochroną systemów informacyjnych.

Celem studiów jest wypełnienie luki związanej z deficytem ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym tych posiadających kompetencje zarządcze. Obecnie liczba uczelni w Polsce oferujących specjalizację z tego zakresu wciąż pozostaje niewystarczająca. Szacuje się, że w 2019 r. na świecie brakowało ok. 4 mln. specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, a potrzeby kadrowe rosną z każdym rokiem. Tylko w Polsce w minionym roku było ok. 17,5 tys. nieobsadzonych stanowisk w sektorze szeroko pojętego IT. Dziś aż 65 proc. firm cierpi na niedobór cyfrowych kadr.

Ogromnie się cieszę, że otwieramy pierwszą edycję studiów EMBA z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi. To kolejny krok w przemyślanych działaniach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej związanej z obszarem cyfrowym. Najpierw otworzyliśmy kierunek studiów związany z tym sektorem, później studia podyplomowe i Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, a teraz - jako ukoronowanie - także EMBA – powiedział podczas wystąpienia inauguracyjnego rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Tematyka studiów, obejmujących 16 zjazdów, została podzielona na 9 bloków przedmiotowych, w ramach których odbędzie się ponad 40 zajęć z obszarów m.in. cyberbezpieczeństwa, IT, prawa, ekonomii, HR i marketingu. Słuchacze EMBA zdobędą wiedzę z zakresu m.in. finansów dla kadry zarządczej, prawnych aspektów zarządzania usługami kluczowymi, prawa gospodarczego, komunikacji kryzysowej i PR, a także zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, jako partner studiów, zaprosi słuchaczy do uczestnictwa w grze symulacyjnej Cybertwierdza.

Poczta Polska, jako operator narodowy i firma świadcząca usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne i finansowe, stale musi mierzyć się z zagrożeniami, jakie wiążą się z cyfryzacją. Spółka nieustannie pracuje nad zwiększeniem wiedzy oraz świadomości użytkowników Internetu. Poczta Polska na bieżąco monitoruje, analizuje i reaguje na podejrzane zachowania w sieci, których celem jest wykorzystywanie marki do działań o charakterze cyberprzestępczym. Dzięki studiom podyplomowym z „Zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi” pracownicy Spółki zyskają ekspercką wiedzę z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Reprezentujący Departament Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Robert Kośla w trakcie wykładu inauguracyjnego zaznaczył, że „podnoszenie kompetencji kadr jest niezwykle istotne nie tylko dla Poczty Polskiej, ale także dla bezpieczeństwa narodowego m.in. kontekście krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.