@@include('build/svg-sprite.svg')
Sprostowanie

Sprostowanie

W związku z artykułem "Będą problemy z dostarczeniem emerytury?! To może zagrozić wypłatom!”, opublikowanym na stronie internetowej Fakt.pl w dn. 11 października br., Poczta Polska informuje, że nie ma żadnego zagrożenia dla terminowego doręczania przekazów pieniężnych oraz przesyłek. Dezinformowanie o domniemanych problemach godzi w dobre imię Spółki oraz w Pocztowców, którzy z poświęceniem, codziennie, na bieżąco, realizują powierzane im zadania.

Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych, prowadząc dialog ze stroną społeczną, czego najlepszym dowodem jest dzisiejsze spotkanie z NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej oraz kolejne ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty, które zostało zaplanowane na 20.10 br.