Placówki Poczty rozpoczęły dystrybucję jesiennej oferty dotowanych ubezpieczeń rolnych
Usługi i produkty

Placówki Poczty rozpoczęły dystrybucję jesiennej oferty dotowanych ubezpieczeń rolnych

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło sprzedaż oferty ubezpieczeń upraw rolnych objętych dotacjami ze środków budżetu państwa. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty max do 65% wymiaru składki. W tym roku towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują większą pulą środków niż dotychczas. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych PTUW odbywa się poprzez sieć placówek Poczty Polskiej.

Dedykowane ubezpieczenia rolne „Bezpieczne Uprawy” i „Bezpieczne Zwierzęta” są dostępne w szerokiej sieci placówek Poczty Polskiej. Rolnicy w prosty sposób, szybko i blisko domu mogą zadbać o to, aby zapewnić ochronę swoich upraw i zwierząt gospodarskich, także przed skutkami zimy.

W 2021 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty. Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Na jesienną kampanię ubezpieczeń upraw zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł. i łączna pula wynosi obecnie 900 mln zł. W 2022 roku dopłaty wynosić będą 1,42 mld zł.

Produkt ubezpieczeniowy PTUW „Bezpieczne Uprawy” zapewnia producentom rolnym ochronę na wypadek zdarzeń losowych, powstających w następstwie ryzyk takich jak: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, powódź, suszę, pożar (ubezpieczenie niedotowane). Zakres ubezpieczenia przygotowano w trzech wariantach do wyboru: Pakiecie Zima Podstawowym, Pakiecie Zima oraz Pakiecie Klimat Zima.

W bieżącym sezonie w ramach oferty PTUW „Bezpieczne Uprawy” można ubezpieczyć:

 • zboża ozime:
  • pszenicę ozimą,
  • jęczmień ozimy,
  • pszenżyto ozime,
  • żyto,
 • rzepak i rzepik,
 • wykę ozimą,
 • mieszanki zbożowe,

 oraz za zgodą centrali towarzystwa:

 • nasadzenia drzew i krzewów owocowych,
 • mieszanki zbożowo-strączkowe,
 • groch ozimy.

Istnieje możliwość uzupełnienia ww. wariantów o dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie upraw od pożaru (dotyczy upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku oraz roślin strączkowych).

W ramach ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte zwierzęta gospodarskie takie jak: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie.

Ubezpieczenie, w zależności od wyboru wariantu, zapewnia ochronę od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń, pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu), porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Od 2017 r. polisy dotowanych ubezpieczeń rolnych są uzupełnieniem kompleksowej oferty dla rolników w sieci placówek pocztowych. Na jesieni 2020 roku najwyższą sprzedaż produktów odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i mazowieckie.