Poczta Polska na znaczku przypomina postać wielkiego Cypriana Kamila Norwida
Filatelistyka

Poczta Polska na znaczku przypomina postać wielkiego Cypriana Kamila Norwida

200. rocznica urodzin uznawanego za czwartego wieszcza narodowego epoki romantyzmu, wybitnego poety, Cypriana Kamila Norwida została upamiętniona przez Pocztę Polską w wyjątkowej emisji filatelistycznej.

Biografia i współczesna pozycja Cypriana Kamila Norwida były nie lada wyzwaniem dla Jarosława Ochendzana, autora projektu znaczka. Przedstawił on kolorowy wizerunek wybitnego poety wykonany w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego. W dolnej części znaczka umieścił nazwę emisji „200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida”, a w lewym dolnym rogu oznaczenie wartości: 3,30 zł i napis: Polska. Na kopercie FDC znalazł się fragment rękopisu pisarza, a na datowniku jego odręczny podpis.

 Celebrowana w tym roku rocznica urodzin tego wyjątkowego poety stała się przyczynkiem do przypomnienia współczesnym jego życia i dorobku. Naszą najnowszą emisją chcieliśmy przybliżyć epokę i klimat, które ukształtowały jego geniusz. Pokazany na znaczku drzeworyt z wizerunkiem Norwida uwidacznia pewną tajemniczość, jaka go otaczała. I choć o Norwidzie napisano już wiele – a dla pełnego zrozumienia jego fenomenu niezbędne jest obcowanie z jego sztuką – wierzę, że nasza emisja będzie impulsem do odkrywania go wciąż na nowo – stwierdza wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Cyprian Kamil Norwid uchodzi za artystę szczególnego. Parał się wieloma dziedzinami sztuki, był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem. Jego dzieła zostały odkryte dopiero 14 lat po jego śmierci. Jako twórca niezrozumiany i tym samy nieznany, po zmaganiach z gruźlicą i innymi schorzeniami – zmarł w biedzie w podparyskim przytułku św. Kazimierza. Zanim jako emigrant osiadł w Paryżu, tułał się po Europie, a nawet dotarł do Nowego Jorku.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,30 zł
nakład: 120 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków w arkuszu
data wprowadzenia do obiegu: 24 września 2021 r.