Poczta Polska wygrała przetarg na współpracę z Polską Grupą Górniczą S.A.
Logistyka

Poczta Polska wygrała przetarg na współpracę z Polską Grupą Górniczą S.A.

Poczta Polska podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. na świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w ramach usługi przesyłka paletowa. Oferta Spółki okazała się najkorzystniejsza w przeprowadzonym przez PGG nieograniczonym postępowaniu przetargowym. Umowa będzie obowiązywała przez 12 miesięcy. 

Współpraca z Polską Grupą Górniczą S.A. rozpoczęła się z dniem 1 września 2021r. i trwać będzie przez kolejny rok. Zgodnie z zapisami umowy, Poczta Polska obsłuży logistykę konfekcjonowanych ekologicznych paliw węglowych – ekogroszków: „Karlik”, „Pieklorz” i „Retopal”. Załadunki odbywają się w dwóch lokalizacjach: w KWK ROW Ruch Chwałowice – ekogroszku „Pieklorz” oraz w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli – ekogroszków „Karlik” i „Retopal”.   

– Rozwój usług logistycznych jest strategicznym celem Poczty Polskiej. Jako największa firma logistyczna w kraju mamy odpowiedni potencjał, aby oferować klientom zarówno przewozy krajowe, jak też międzynarodowe. Z pocztowej przesyłki paletowej korzystają m.in. międzynarodowe koncerny, polskie spółki należące do Skarbu Państwa oraz rodzinne biznesy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A. 

Spółka sukcesywnie powiększa swoje portfolio klientów biznesowych, korzystających z usługi przesyłki paletowej. Dzięki niej podmioty prywatne i publiczne zapewniają dostawy na terenie Polski i Europy, do magazynów centralnych, sieci handlowych i detalicznych oraz dystrybuują towary do klientów z rozproszoną infrastrukturą.  

Rozwijając potencjał tej usługi, Poczta Polska od 2020 r. rozpoczęła wydzielanie odrębnych magazynów. Obsługa logistyczna przesyłek paletowych jest realizowana w 16 halach, rozlokowanych na terenie całego kraju. W związku z ciągłym wzrostem zainteresowania usługą, Spółka planuje uruchomienie kolejnych 3 hal wielkopowierzchniowych. 

Warto podkreślić, że przesyłka paletowa jest usługą rozwijaną w Poczcie Polskiej od ponad 10 lat. Rozszerzenie możliwości transportu za granice Polski nastąpiło ponad dwa lata  temu, dzięki czemu klienci Spółki mogą wysyłać palety do kilkunastu krajów na terenie całej Europy.