Agrocasco w niemal 5 tys. placówek Poczty Polskiej
Usługi i produkty

Agrocasco w niemal 5 tys. placówek Poczty Polskiej

Niemal 5 tys. placówek pocztowych, rozlokowanych na terenie całego kraju, pozostaje do dyspozycji w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w tym także oferty adresowanej do rolników. W okresie intensywnych prac polowych, w związku ze wzmożoną eksploatacją maszyn rolniczych i ryzykiem ich uszkodzenia lub awarii, można skorzystać z dedykowanego ubezpieczenia Agrocasco PTUW, wykupując je w najbliższej, dogodnie zlokalizowanej placówce pocztowej - także z opcją trzymiesięcznej ochrony ubezpieczeniowej na czas żniw.

Zaczynają się żniwa, a więc czas wzmożonych prac polowych. Tegoroczne lato charakteryzuje się gwałtownymi, ulewnymi deszczami zmieniającymi glebę w grzęzawiska. Grzęskość terenu sprzyja uszkodzeniom lub awariom maszyn polowych, intensywnie eksploatowanych w tym okresie.  

Pracownicy placówek Poczty Polskiej służą wsparciem w zakresie doboru zoptymalizowanej oferty ubezpieczenia Agrocasco PTUW - sprofilowanej pod indywidualne potrzeby klienta. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w mniejszych miejscowościach lub nawet na terenach wiejskich, a więc bez konieczności podróżowania do dużych miast – w tym także w dogodnej, zlokalizowanej najbliżej rolnika placówce Poczty Polskiej. Zaletą oferty ubezpieczeń pocztowych jest jej dostępność w tysiącach miejsc na terenie całego kraju.

Ubezpieczenie Agrocasco PTUW zabezpiecza rolnika przed wydatkami związanymi z uszkodzeniem maszyn rolniczych. Podstawowy zakres ubezpieczenia chroni od szkód powstałych wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby wykonującej pracę na rzecz ubezpieczonego. Zakres ten można dodatkowo rozszerzyć o kradzież maszyny rolniczej oraz szkody powstałe w wyniku transportu płodów rolnych. Ubezpieczeniem można objąć nie tylko ciągniki rolnicze oraz przyczepy, ale także uprawnione do poruszania się po drogach publicznych pojazdy i maszyny rolnicze niewymagające rejestracji (kombajn, siewnik, prasa, agregat uprawowo-siewny i inne).

Ubezpieczenia Pocztowe oferują możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 3 miesięcy, co jest niewątpliwą zaletą dla tych rolników, którzy chcą ubezpieczyć swoje maszyny tylko na okres żniw.

W ramach oferty można skorzystać z:

  • możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 3 lub 12 miesięcy;
  • ochrony od wszystkich ryzyk (opcja all risk);
  • ubezpieczenia dla maszyn w wieku do 25 lat;
  • płatności ratalnej – nawet do 4 rat;
  • zniżki dla maszyn, których wiek nie przekracza 5 lat;
  • dodatkowej zniżki za posiadanie aktywnej polisy „Bezpieczny Rolnik”;
  • oferty w ramach której nie ma potrąceń z tytułu amortyzacji dla części, których wiek nie przekracza 3 lat.

Warto dodać, że w ofercie ubezpieczeniowej znajduje się także specjalny produkt „Bezpieczne Prace Rolnicze”, dostępny dla osób dokonujących wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS w placówce pocztowej. Ubezpieczenie stworzono w celu zapewnienia zabezpieczenia finansowego rodziny rolnika, na wypadek śmierci rolnika spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem związanym z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym.