Poczta Polska Ochrona uzyskuje dwa prestiżowe certyfikaty, potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług
Usługi i produkty

Poczta Polska Ochrona uzyskuje dwa prestiżowe certyfikaty, potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług

Poczta Polska Ochrona, która świadczy usługi w zakresie m.in. obsługi gotówki, konwojowania, stacjonarnej ochrony fizycznej czy zabezpieczeń technicznych i monitoringu, uzyskała dwa prestiżowe certyfikaty – ISO 9001-2015 i AQAP 2110-2016. Dowodzą one spełnienia najwyższych standardów jakościowych, jakich oczekują klienci Spółki w obszarze zadań realizowanych przez PPO.

ISO 9001-2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Warto podkreślić, że norma ta cieszy się dużą rozpoznawalnością i popularnością. W pewnych branżach przyjmowana jest jako standard wymagany przy podjęciu współpracy.

– Jakość to aspekt naszych usług, na który klienci PPO zwracają taką samą uwagę jak na cenę. Możemy jej dowieść na wiele sposobów. Posiadanie certyfikatu ISO 9001-2015 jest obiektywnym potwierdzeniem tego, że spełniamy w tym zakresie bardzo wysokie standardy. Mam nadzieję, że będzie to nasza mocna karta w czasie przetargów i innych form wyboru dostawcy usług, które świadczy PPO –  mówi Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, sprawujący nadzór nad Pionem Poczta Polska Ochrona.

Druga spełniona przez Pocztę Polską Ochronę norma, czyli AQAP 2110-2016, to publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości. Jej posiadanie potwierdza, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy. Uzyskanie Certyfikatu AQAP, w zależności od branży, daje możliwość otrzymania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

– AQAP to wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości i standardów funkcjonowania. Działamy w różnych branżach i chcemy aktywnie uczestniczyć w obszarze związanym z obronnością kraju. Certyfikat jest uznawany powszechnie na rynku w warunkach kontraktowych i potwierdza posiadanie procedur w zakresie oceny i redukcji ryzyka oraz planowania i stosowania norm jakościowych. Klient otrzymuje obiektywną i rzetelną informację, że potrafimy identyfikować i monitorować zagrożenia oraz eliminować je na wczesnych etapach – mówi Robert Dołęga, dyrektor zarządzający PPO.

Niezależni audytorzy potwierdzili, że Poczta Polska Ochrona świadczy szerokie spektrum realizowanych usług, posiada długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług. Atutami docenionymi przez ekspertów dokonujących certyfikacji były także wysokie kompetencje oraz doświadczenie personelu.

Audyt certyfikacyjny, zakończony pozytywną decyzją o przyznaniu certyfikatów ISO 9001-2015 oraz AQAP 2110-2016 przeprowadzony został w dniach 5-8 lipca  br.   

Uzyskanie certyfikatów podkreśla znaczenie Poczty Polskiej jako firmy, dla której ważne jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania oraz budowanie zaufania wśród klientów. Doświadczenie, umiejętności organizacyjne, baza logistyczna oraz wykwalifikowani pracownicy pozwalają dostosować ofertę do wymagań największych klientów każdej branży gospodarki i usługowej oraz do potrzeb urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostek budżetowych czy obiektów wojskowych.

Poczta Polska Ochrona, będąca jedną z jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A., zatrudnia blisko 3 tys. kwalifikowanych pracowników, posiada 50 Centrów Obsługi Gotówki (COG), a także dysponuje flotą ponad 400 specjalistycznych pojazdów.